Cântări | Cântări creştine cântări de laudă şi cântări duhovniceşti
space
cantari de lauda si cantari duhovnicesti
space
 Binecuvantarea sfanta - Cantari crestine

Binecuvântarea sfântă - Cantari crestine

Din cartea de cântări - Cântările Harului de Nicolae Moldoveanu


- Biblia: Vechiul Testament, Noul Testament: În format .pdf

Coloseni 3:16.
16. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea. Învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, cântând lui Dumnezeu cu mulţumire în inima voastră.

Binecuvântarea sfântă
din cartea de cântări: Cântările Bibliei pagina 258.
Versificarea şi muzica de Nicolae Moldoveanu.

Cântare pe note: Binecuvântarea sfântă de Nicolae Moldoveanu.

- Cântare armonizată.

Binecuvântarea sfântă: MP3 - Stereo.


Binecuvântarea sfântă

Cântări creştine

1. Binecuvântarea sfântă
de la Domnul preamărit,
peste voi să fie pururi,
peste toţi câţi L-aţi iubit.

linie

(bis)
2. În al Domnului sfânt Nume
noi vă binecuvântăm,
să vă binecuvinteze
Domnul nostru, ne rugăm...


Cântări de laudă şi cântări duhovniceşti:
- Cântări de Sus din cartea de cântări:
Cântările Harului volumul 3 - Cântarea Nr. 316,

- Cântări mereu Tu îmi cobori din cartea de cântări:
Cântările Harului volumul 16 - Cântarea Nr. 61,
 

top

(c) Cantari