Cântări | Cântări creştine cântări de laudă şi cântări duhovniceşti
blank
Cantari de lauda si cantari duhovnicesti
blank
Binecuvantare in lumina | Cântâri | Cântări creştine

Binecuvântare în lumină | Cântâri | Cântări creştine

Din cartea de cântări | Cântările Harului | Nicolae Moldoveanu

Editura | Comorile Harului


Epistola lui Pavel către Coloseni 3: 16.
16. Cuvântul lui Hristos sa locuiască din belsug în voi în toată înţelepciunea. Învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, cântând lui Dumnezeu cu mulţumire în inima voastră.

Epistola lui Pavel către Efeseni 5: 19.
19. Vorbiţi între voi cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, şi cântati si aduceti din toată inima laudă Domnului.

Epistola sobornicească a lui Iacov 5: 13.
13. Este vreunul cu inima bună? Să cânte cântări de laudă!

Epistola întâi a lui Pavel către Corinteni 14: 26
26. Ce este de făcut atunci, fraţilor? Când vă adunaţi laolaltă, dacă unul din voi are o cântare, altul o învăţatură, altul o descoperire, altul o vorbă în altă limbă, altul o tălmăcire, toate să se facă spre zidirea sufletească.

Apocalipsa lui Ioan 5: 9
9. Si cântau o cântare nouă, şi ziceau: „Vrednic eşti tu să iei cartea şi să-i rupi peceţile: căci ai fost jungheat, şi ai răscumpărat pentru Dumnezeu, cu sângele Tău, oameni din orice seminţie, de orice limbă, din orice norod şi de orice neam.

Apocalipsa lui Ioan 14: 3
3. Cântau o cântare nouă înaintea scaunului de domnie, înaintea celor patru făpturi vii si înaintea bătrânilor. Şi nimeni nu putea sa învete cântarea, afară de cei o suta patruzeci si patru de mii, cari fuseseră răscumpărati de pe pămînt.

Apocalipsa lui Ioan 15: 3
3. Ei cântau cântarea lui Moise, robul lui Dumnezeu, şi cântarea Mielului. şi ziceau: „Mari şi minunate sunt lucrările tale, Doamne Dumnezeule, Atotputernice! Drepte şi adevarate sunt căile Tale, Împarate al Neamurilor!

Evanghelia dupa Marcu 14: 26
26. Dupăce au cântat cântările de laudă, au ieşit în muntele Măslinilor.

Binecuvântare în lumină - Cântarea Nr. 232
din cartea de cântări: Cântările Harului volumul 13.
- Cântări creştine versuri şi muzica de Nicolae Moldoveanu.
- Editura | Comorile Harului.

- Cântări creştine pe note la pian: Descărcaţi muzică creştină - format, .pdf mai jos.

Binecuvântare în lumină de Nicolae Moldoveanu. PDF-Dokument.


Binecuvântare în lumină: Muzică creştină mp3 - Resurse creştine.
Binecuvântare în lumină

Cântări creştine
1. Binecuvântare în lumină
Îţi aducem, Doamne, ne-ncetat,
pentru mântuirea noastră plină
ce-n Hristosul Tău iubit ne-ai dat!

Ref. Binecuvântăm, binecuvântăm,
Numele Tău, Doamne-L adorăm!
Lăudat să fii, lăudat să fii,
prin a noastre imnuri vii,
imnuri vii, imnuri vii,
azi şi-n veşnicii,
lăudat să fii!

2. Binecuvântare înnoită
Îţi aducem, Doamne, neoprit
dintr-o stare mai neprihănită,
ce-n Hristosul Tău ne-ai dăruit!

3. Binecuvântare în iubire
Îţi aducem, Doamne-n duh senin,
pentru-a Ta preasfântă moştenire,
ce-n Hristosul Tău avem, amin!
 

(c) Cantari

Tweets by cantari