blank
Cantari de lauda si cantari duhovnicesti
blank
Binecuvantare-aleasa | Cântări | Cântări creştine

Binecuvântare-aleasă | Cântări | Cântări creştine

Din cartea de cântări | Cântările Harului - Nicolae Moldoveanu


Epistola lui Pavel către Coloseni 3: 16.
16. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea. Învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, cântând lui Dumnezeu cu mulţumire în inima voastră.

Epistola lui Pavel către Efeseni 5: 19.
19. Vorbiţi între voi cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, şi cântaţi şi aduceţi din toată inima laudă Domnului.

Binecuvântare-aleasă - Cântarea Nr. 108 b
din cartea de cântări: Cântările Harului volumul 11.
- Versificarea şi muzica de Nicolae Moldoveanu.

- Cântări creştine pe note la orgă: Descărcaţi muzică creştină - format, .pdf mai jos.

Binecuvântare-aleasă de Nicolae Moldoveanu.


Binecuvântare-aleasă: Muzică creştină mp3 - Resurse creştine.


Binecuvântare-aleasă

Cântări creştine
1. Binecuvântare-aleasă,
Doamne-Ţi cânt în sfânta-Ţi Casă,
azi şi-n veacul care vine
să Te-nalţ deplin pe Tine!

linie

(bis)
2. Binecuvântare sfântă,
Doamne, duhul meu Îţi cântă!
Azi şi-n veşnicia toată
laudă Îţi cânt curată!
 

(c) Cantari

facebook