Cântări creştine cântări de laudă şi cântări duhovniceşti
space
cantari de lauda si cantari duhovnicesti
space
Binecuvantare-aleasa - Cantari crestine

Binecuvântare-aleasă - Cantari crestine

Din cartea de cântări - Cântările Harului de Nicolae Moldoveanu


- Biblia: Vechiul Testament, Noul Testament: În format .pdf

Coloseni 3:16.
16. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea. Învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, cântând lui Dumnezeu cu mulţumire în inima voastră.

Binecuvântare-aleasă - Cântarea Nr. 108 b
din cartea de cântări: Cântările Harului volumul 11.
Versificarea şi muzica de Nicolae Moldoveanu.

Cântare pe note: Binecuvântare-aleasă de Nicolae Moldoveanu.

Binecuvântare-aleasă: MP3 - Stereo.


Binecuvântare-aleasă

Cântări creştine

1. Binecuvântare-aleasă,
Doamne-Ţi cânt în sfânta-Ţi Casă,
azi şi-n veacul care vine
să Te-nalţ deplin pe Tine!

linie

(bis)
2. Binecuvântare sfântă,
Doamne, duhul meu Îţi cântă!
Azi şi-n veşnicia toată
laudă Îţi cânt curată!


Cântări de laudă şi cântări duhovniceşti:
- Cântări de Sus din cartea de cântări:
Cântările Harului volumul 3 - Cântarea Nr. 316,

- Cântări mereu Tu îmi cobori din cartea de cântări:
Cântările Harului volumul 16 - Cântarea Nr. 61,
 

top

(c) Cantari