Cântări | Cântări creştine cântări de laudă şi cântări duhovniceşti
blank
Cantari de lauda si cantari duhovnicesti
blank
 Biblie, preasfanta Carte | Cântâri | Cântări creştine

Biblie, preasfântă Carte | Cântâri | Cântări creştine

Din cartea de cântări | Cântările Harului | Nicolae Moldoveanu

Editura | Comorile Harului


Epistola lui Pavel către Coloseni 3: 16.
16. Cuvântul lui Hristos sa locuiască din belsug în voi în toată înţelepciunea. Învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, cântând lui Dumnezeu cu mulţumire în inima voastră.

Epistola lui Pavel către Efeseni 5: 19.
19. Vorbiţi între voi cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, şi cântati si aduceti din toată inima laudă Domnului.

Epistola sobornicească a lui Iacov 5: 13.
13. Este vreunul cu inima bună? Să cânte cântări de laudă!

Epistola întâi a lui Pavel către Corinteni 14: 26
26. Ce este de făcut atunci, fraţilor? Când vă adunaţi laolaltă, dacă unul din voi are o cântare, altul o învăţatură, altul o descoperire, altul o vorbă în altă limbă, altul o tălmăcire, toate să se facă spre zidirea sufletească.

Apocalipsa lui Ioan 5: 9
9. Si cântau o cântare nouă, şi ziceau: „Vrednic eşti tu să iei cartea şi să-i rupi peceţile: căci ai fost jungheat, şi ai răscumpărat pentru Dumnezeu, cu sângele Tău, oameni din orice seminţie, de orice limbă, din orice norod şi de orice neam.

Apocalipsa lui Ioan 14: 3
3. Cântau o cântare nouă înaintea scaunului de domnie, înaintea celor patru făpturi vii si înaintea bătrânilor. Şi nimeni nu putea sa învete cântarea, afară de cei o suta patruzeci si patru de mii, cari fuseseră răscumpărati de pe pămînt.

Apocalipsa lui Ioan 15: 3
3. Ei cântau cântarea lui Moise, robul lui Dumnezeu, şi cântarea Mielului. şi ziceau: „Mari şi minunate sunt lucrările tale, Doamne Dumnezeule, Atotputernice! Drepte şi adevarate sunt căile Tale, Împarate al Neamurilor!

Evanghelia dupa Marcu 14: 26
26. Dupăce au cântat cântările de laudă, au ieşit în muntele Măslinilor.

Biblie, preasfântă Carte - Cântarea Nr. 44
din cartea de cântări: Cântările Harului volumul 13.
- Cântări creştine versuri şi muzica de Nicolae Moldoveanu.
- Editura | Comorile Harului.

- Cântări creştine pe note la pian: Descărcaţi muzică creştină - format, .pdf mai jos.

Biblie, preasfântă Carte de Nicolae Moldoveanu. PDF-Dokument.


Biblie, preasfântă Carte: Muzică creştină mp3 - Resurse creştine.
Biblie, preasfântă Carte

Cântări creştine
1. Biblie, preasfântă Carte,
DAR trimis prin Duhul Sfânt,
tu-mi eşti singura lumină
pe acest străin pământ!
linie
(bis)
Ref. Biblia, Biblia,
Cartea harului de Sus,
eşti Cuvântul lui Isus!
2. Eşti izvor de-nţelepciune
şi putere-n drumul meu,
ca să biruiesc ispita
şi urcuşul vieţii greu!
linie
(bis)
3. Tu-mi cobori în suflet pacea,
slova ta când o citesc,
şi-mi împrospătezi credinţa,
ca să fiu tot mai ceresc!
linie
(bis)
4. Biblie, Scrisoare dată
de Părintele din cer,
tu porţi vestea minunată
pentru robii care pier!
linie
(bis)
5. Vin cu-adâncă mulţumire,
Dumnezeului Slăvit,
că şi mie, sfânta-I Carte,
Biblia - mi-a dăruit!
linie
(bis)
 

(c) Cantari

Tweets by cantari