Cântări | Cântări creştine cântări de laudă şi cântări duhovniceşti
blank
Cantari de lauda si cantari duhovnicesti
blank
 Biblie, preasfanta Carte | Cântâri | Cântări creştine

Biblie, preasfântă Carte | Cântâri | Cântări creştine

Din cartea de cântări | Cântările Harului | Nicolae Moldoveanu

Editura | Comorile Harului


Epistola lui Pavel către Coloseni 3: 16.
16. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea. Învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, cântând lui Dumnezeu cu mulţumire în inima voastră.

Epistola lui Pavel către Efeseni 5: 19.
19. Vorbiţi între voi cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, şi cântaţi şi aduceţi din toată inima laudă Domnului.

Epistola lui Pavel catre Galateni 2: 20.
20. Si viaţa, pe care o traiesc acum în trup, o traiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit si S-a dat pe Sine însuşi pentru mine.

Faptele Apostolilor 11: 26.
Un an întreg, au luat parte la adunarile Bisericii, şi au învăţat pe mulţi oameni. Pentru întâia data, ucenicilor li s-a dat numele de creştini în Antiohia.

Faptele Apostolilor 26:28.
„Curînd mai vrei tu să mă îndupleci sa mă fac creştin!”

- Cine doreşte sa devină creştin, mai mult info: Trimite un e-mail la adresa de mai jos:

narcisiancubless@gmail.com

Biblie, preasfântă Carte - Cântarea Nr. 44
din cartea de cântări: Cântările Harului volumul 13.
- Cântări creştine versuri şi muzica de Nicolae Moldoveanu.
- Editura | Comorile Harului.

- Cântări creştine pe note la pian: Descărcaţi muzică creştină - format, .pdf mai jos.

Biblie, preasfântă Carte de Nicolae Moldoveanu. PDF-Dokument.

Biblie, preasfântă Carte: Muzică creştină mp3 - Resurse creştine.


Biblie, preasfântă Carte

Cântări creştine
1. Biblie, preasfântă Carte,
DAR trimis prin Duhul Sfânt,
tu-mi eşti singura lumină
pe acest străin pământ!
linie
(bis)
Ref. Biblia, Biblia,
Cartea harului de Sus,
eşti Cuvântul lui Isus!
2. Eşti izvor de-nţelepciune
şi putere-n drumul meu,
ca să biruiesc ispita
şi urcuşul vieţii greu!
linie
(bis)
3. Tu-mi cobori în suflet pacea,
slova ta când o citesc,
şi-mi împrospătezi credinţa,
ca să fiu tot mai ceresc!
linie
(bis)
4. Biblie, Scrisoare dată
de Părintele din cer,
tu porţi vestea minunată
pentru robii care pier!
linie
(bis)
5. Vin cu-adâncă mulţumire,
Dumnezeului Slăvit,
că şi mie, sfânta-I Carte,
Biblia - mi-a dăruit!
linie
(bis)
 

(c) Cantari

Tweets by cantari