Cântări creştine cântări de laudă şi cântări duhovniceşti
space
cantari de lauda si cantari duhovnicesti
space
 Biblie, preasfanta Carte - Cantari crestine

Biblie, preasfântă Carte - Cantari crestine

Din cartea de cântări - Cântările Harului de Nicolae Moldoveanu


- Biblia: Vechiul Testament, Noul Testament: În format .pdf

Coloseni 3:16.
16. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea. Învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, cântând lui Dumnezeu cu mulţumire în inima voastră.

Biblie, preasfântă Carte - Cântarea Nr. 44
din cartea de cântări: Cântările Harului volumul 13.
Versificarea şi muzica de Nicolae Moldoveanu.

Cântare pe note: Biblie, preasfântă Carte de Nicolae Moldoveanu.

Biblie, preasfântă Carte: MP3 - Stereo.


Biblie, preasfântă Carte

Cântări creştine

1. Biblie, preasfântă Carte,
DAR trimis prin Duhul Sfânt,
tu-mi eşti singura lumină
pe acest străin pământ!
linie
(bis)
Ref. Biblia, Biblia,
Cartea harului de Sus,
eşti Cuvântul lui Isus!
2. Eşti izvor de-nţelepciune
şi putere-n drumul meu,
ca să biruiesc ispita
şi urcuşul vieţii greu!
linie
(bis)
3. Tu-mi cobori în suflet pacea,
slova ta când o citesc,
şi-mi împrospătezi credinţa,
ca să fiu tot mai ceresc!
linie
(bis)
4. Biblie, Scrisoare dată
de Părintele din cer,
tu porţi vestea minunată
pentru robii care pier!
linie
(bis)
5. Vin cu-adâncă mulţumire,
Dumnezeului Slăvit,
că şi mie, sfânta-I Carte,
Biblia - mi-a dăruit!
linie
(bis)


Cântări de laudă şi cântări duhovniceşti:
- Cântări de Sus din cartea de cântări:
Cântările Harului volumul 3 - Cântarea Nr. 316,

- Cântări mereu Tu îmi cobori din cartea de cântări:
Cântările Harului volumul 16 - Cântarea Nr. 61.
 

top

(c) Cantari