blank
Cantari de lauda si cantari duhovnicesti
blank
Biblia e Carte vie | Cântări | Cântări creştine

Biblia e Carte vie | Cântări | Cântări creştine

Din cartea de cântări | Cântările Harului - Nicolae Moldoveanu


Epistola lui Pavel către Coloseni 3: 16.
16. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea. Învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, cântând lui Dumnezeu cu mulţumire în inima voastră.

Epistola lui Pavel către Efeseni 5: 19.
19. Vorbiţi între voi cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, şi cântaţi şi aduceţi din toată inima laudă Domnului.

Epistola lui Pavel către Filipeni 2: 15-16
15. ca să fiţi fără prihană şi curaţi, copii ai lui Dumnezeu, fără vină, în mijlocul unui neam ticălos şi stricat, în care străluciţi ca nişte lumini în lume,
16. ţinând sus Cuvântul vieţii; aşa ca, în ziua lui Hristos, să mă pot lăuda că n-am alergat, nici nu m-am ostenit în zădar.

Biblia e Carte vie - Cântarea Nr. 339
din cartea de cântări: Cântările Harului volumul 13.
- Versificarea şi muzica de Nicolae Moldoveanu.

- Cântări creştine pe note la orgă: Descărcaţi muzică creştină - format, .pdf mai jos.

Biblia e Carte vie de Nicolae Moldoveanu.


Biblia e Carte vie: Muzică creştină mp3 - Resurse creştine.


Biblia e Carte vie

Cântări creştine
1. Biblia e Carte vie,
Carte vie, Carte vie,
CALE sfântă spre vecie,
spre vecie, spre vecie!
De-o urmezi c-un duh senin,
vei avea deplin, deplin
Chipul Tatălui Divin,
Dumnezeu Etern, amin!

Ref. Sfântă Carte,
ne faci parte
de lumină
tot mai plină.
Ne descoperi adevărul,
ca prin har s-ajungem cerul
Dumnezeului Slăvit,
fie veşnic preamărit! (bis)

2. Strânge-n orice dimineaţă,
dimineaţă, dimineaţă,
Mana cerului spre viaţă,
înspre viaţă, înspre viaţă,
ca să poţi înainta
spre Împărăţia cea
spusă-n Cartea lui Hristos,
pentru omul credincios!
 

(c) Cantari

facebook