Cântări creştine cântări de laudă şi cântări duhovniceşti
space
cantari de lauda si cantari duhovnicesti
space
Biblia e Carte vie - Cantari crestine

Biblia e Carte vie - Cantari crestine

Din cartea de cântări - Cântările Harului de Nicolae Moldoveanu


- Biblia: Vechiul Testament, Noul Testament: În format .pdf

Coloseni 3:16.
16. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea. Învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, cântând lui Dumnezeu cu mulţumire în inima voastră.

Biblia e Carte vie - Cântarea Nr. 339
din cartea de cântări: Cântările Harului volumul 13.
Versificarea şi muzica de Nicolae Moldoveanu.

Cântare pe note: Biblia e Carte vie de Nicolae Moldoveanu.

Biblia e Carte vie: MP3 - Stereo.


Biblia e Carte vie

Cântări creştine

1. Biblia e Carte vie,
Carte vie, Carte vie,
CALE sfântă spre vecie,
spre vecie, spre vecie!
De-o urmezi c-un duh senin,
vei avea deplin, deplin
Chipul Tatălui Divin,
Dumnezeu Etern, amin!

Ref. Sfântă Carte,
ne faci parte
de lumină
tot mai plină.
Ne descoperi adevărul,
ca prin har s-ajungem cerul
Dumnezeului Slăvit,
fie veşnic preamărit! (bis)

2. Strânge-n orice dimineaţă,
dimineaţă, dimineaţă,
Mana cerului spre viaţă,
înspre viaţă, înspre viaţă,
ca să poţi înainta
spre Împărăţia cea
spusă-n Cartea lui Hristos,
pentru omul credincios!


Cântări de laudă şi cântări duhovniceşti:
- Cântări de Sus din cartea de cântări:
Cântările Harului volumul 3 - Cântarea Nr. 316,

- Cântări mereu Tu îmi cobori din cartea de cântări:
Cântările Harului volumul 16 - Cântarea Nr. 61.
 

top

(c) Cantari