Cântări | Cântări creştine cântări de laudă şi cântări duhovniceşti
blank
Cantari de lauda si cantari duhovnicesti
blank
 Avem in cer | Cântâri | Cântări creştine

Avem în cer | Cântâri | Cântări creştine

Din cartea de cântări | Cântările Harului | Nicolae Moldoveanu

Editura | Comorile Harului


Epistola lui Pavel către Coloseni 3: 16.
16. Cuvântul lui Hristos sa locuiască din belsug în voi în toată înţelepciunea. Învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, cântând lui Dumnezeu cu mulţumire în inima voastră.

Epistola lui Pavel către Efeseni 5: 19.
19. Vorbiţi între voi cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, şi cântati si aduceti din toată inima laudă Domnului.

Epistola sobornicească a lui Iacov 5: 13.
13. Este vreunul cu inima bună? Să cânte cântări de laudă!

Epistola întâi a lui Pavel către Corinteni 14: 26
26. Ce este de făcut atunci, fraţilor? Când vă adunaţi laolaltă, dacă unul din voi are o cântare, altul o învăţatură, altul o descoperire, altul o vorbă în altă limbă, altul o tălmăcire, toate să se facă spre zidirea sufletească.

Apocalipsa lui Ioan 5: 9
9. Si cântau o cântare nouă, şi ziceau: „Vrednic eşti tu să iei cartea şi să-i rupi peceţile: căci ai fost jungheat, şi ai răscumpărat pentru Dumnezeu, cu sângele Tău, oameni din orice seminţie, de orice limbă, din orice norod şi de orice neam.

Apocalipsa lui Ioan 14: 3
3. Cântau o cântare nouă înaintea scaunului de domnie, înaintea celor patru făpturi vii si înaintea bătrânilor. Şi nimeni nu putea sa învete cântarea, afară de cei o suta patruzeci si patru de mii, cari fuseseră răscumpărati de pe pămînt.

Apocalipsa lui Ioan 15: 3
3. Ei cântau cântarea lui Moise, robul lui Dumnezeu, şi cântarea Mielului. şi ziceau: „Mari şi minunate sunt lucrările tale, Doamne Dumnezeule, Atotputernice! Drepte şi adevarate sunt căile Tale, Împarate al Neamurilor!

Evanghelia dupa Marcu 14: 26
26. Dupăce au cântat cântările de laudă, au ieşit în muntele Măslinilor.

Avem în cer - Cântarea Nr. 378
din cartea de cântări: Cântările Harului volumul 6.
- Cântări creştine versuri: N. F.
- Muzica de Nicolae Moldoveanu.
- Editura | Comorile Harului.

- Cântări creştine pe note la pian: Descărcaţi muzică creştină - format, .pdf mai jos.

Avem în cer de Nicolae Moldoveanu. PDF-Dokument.


Avem în cer: Muzică creştină mp3 - Resurse creştine.
Avem în cer

Cântări creştine
1. Avem în cer la Dumnezeu
un Sfânt Mijlocitor,
şi El ne apără mereu
prea bun şi iertător.
Cu preţul sângelui vărsat
pe cruce pentru noi,
El mijloceşte ne-ncetat
ca să nu dăm-napoi.

2. Avem în cer la Dumnezeu
pe Fiul Său cel Sfânt,
El ne ajută-n orice greu
cu Sfântul Său Cuvânt.
Prin sfântă mijlocirea Sa
la Tatăl cel Ceresc,
El va păzi şi va scăpa
pe toţi câţi Îl iubesc.

3. Avem în cer la Dumnezeu
un Mire preaiubit,
El va veni cu harul Său
la cei ce L-au dorit.
O dune, dune, scump Isus,
pe-ai slavei Tale nori,
prin sfânta-Ţi mijlocire, Sus,
zburăm biruitori.
 

(c) Cantari

Tweets by cantari