Cântări creştine cântări de laudă şi cântări duhovniceşti
space
cantari de lauda si cantari duhovnicesti
space
 Avem in cer - Cantari crestine

Avem în cer - Cantari crestine

Din cartea de cântări - Cântările Harului de Nicolae Moldoveanu


- Biblia: Vechiul Testament, Noul Testament: În format .pdf

Coloseni 3:16.
16. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea. Învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, cântând lui Dumnezeu cu mulţumire în inima voastră.

Avem în cer - Cântarea Nr. 378
din cartea de cântări: Cântările Harului volumul 6.
Versificarea: N. F.
Muzica de Nicolae Moldoveanu.

Cântare pe note: Avem în cer de Nicolae Moldoveanu.

Avem în cer: MP3 - Stereo.


Avem în cer

Cântări creştine

1. Avem în cer la Dumnezeu
un Sfânt Mijlocitor,
şi El ne apără mereu
prea bun şi iertător.
Cu preţul sângelui vărsat
pe cruce pentru noi,
El mijloceşte ne-ncetat
ca să nu dăm-napoi.

2. Avem în cer la Dumnezeu
pe Fiul Său cel Sfânt,
El ne ajută-n orice greu
cu Sfântul Său Cuvânt.
Prin sfântă mijlocirea Sa
la Tatăl cel Ceresc,
El va păzi şi va scăpa
pe toţi câţi Îl iubesc.

3. Avem în cer la Dumnezeu
un Mire preaiubit,
El va veni cu harul Său
la cei ce L-au dorit.
O dune, dune, scump Isus,
pe-ai slavei Tale nori,
prin sfânta-Ţi mijlocire, Sus,
zburăm biruitori.


Cuvântul despre: Harul, care vă va fi adus, la arătarea lui Isus Hristos.
Din strofa trei: 1 Petru 1:13; 1 Tesaloniceni 4:14-17.

1 Petru 1:13.
13. De aceea, încingeţi-vă coapsele minţii voastre, fiţi treji, şi puneţi-vă toată nădejdea în harul, care vă va fi adus, la arătarea lui Isus Hristos.

1 Tesaloniceni 4:14.
14. Căci dacă credem că Isus a murit şi a înviat, credem şi că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Isus pe cei ce au adormit în El.
15. Iată, în adevăr, ce vă spunem, prin Cuvântul Domnului: noi cei vii, cari vom rămîne pînă la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiţi.
16. Căci însuş Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trîmbiţa lui Dumnezeu, Se va pogorî din cer, şi întâi vor învia cei morţi în Hristos.
17. Apoi, noi cei vii, cari vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei, în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh; şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul.

Cântări de laudă şi cântări duhovniceşti:
- Cântări de Sus din cartea de cântări:
Cântările Harului volumul 3 - Cântarea Nr. 316,

- Cântări mereu Tu îmi cobori din cartea de cântări:
Cântările Harului volumul 16 - Cântarea Nr. 61.
 

top

(c) Cantari