Cântări | Cântări creştine cântări de laudă şi cântări duhovniceşti
blank
Cantari de lauda si cantari duhovnicesti
blank
 Atunci cand vei veni | Cântâri | Cântări creştine

Atunci când vei veni | Cântâri | Cântări creştine

Din cartea de cântări |Cântările Domnului | Nicolae Moldoveanu

Editura | Comorile Harului


Epistola lui Pavel către Coloseni 3: 16.
16. Cuvântul lui Hristos sa locuiască din belsug în voi în toată înţelepciunea. Învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, cântând lui Dumnezeu cu mulţumire în inima voastră.

Epistola lui Pavel către Efeseni 5: 19.
19. Vorbiţi între voi cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, şi cântati si aduceti din toată inima laudă Domnului.

Epistola sobornicească a lui Iacov 5: 13.
13. Este vreunul cu inima bună? Să cânte cântări de laudă!

Epistola întâi a lui Pavel către Corinteni 14: 26
26. Ce este de făcut atunci, fraţilor? Când vă adunaţi laolaltă, dacă unul din voi are o cântare, altul o învăţatură, altul o descoperire, altul o vorbă în altă limbă, altul o tălmăcire, toate să se facă spre zidirea sufletească.

Apocalipsa lui Ioan 5: 9
9. Si cântau o cântare nouă, şi ziceau: „Vrednic eşti tu să iei cartea şi să-i rupi peceţile: căci ai fost jungheat, şi ai răscumpărat pentru Dumnezeu, cu sângele Tău, oameni din orice seminţie, de orice limbă, din orice norod şi de orice neam.

Apocalipsa lui Ioan 14: 3
3. Cântau o cântare nouă înaintea scaunului de domnie, înaintea celor patru făpturi vii si înaintea bătrânilor. Şi nimeni nu putea sa învete cântarea, afară de cei o suta patruzeci si patru de mii, cari fuseseră răscumpărati de pe pămînt.

Apocalipsa lui Ioan 15: 3
3. Ei cântau cântarea lui Moise, robul lui Dumnezeu, şi cântarea Mielului. şi ziceau: „Mari şi minunate sunt lucrările tale, Doamne Dumnezeule, Atotputernice! Drepte şi adevarate sunt căile Tale, Împarate al Neamurilor!

Evanghelia dupa Marcu 14: 26
26. Dupăce au cântat cântările de laudă, au ieşit în muntele Măslinilor.

Atunci când vei veni - Cântarea Nr. 195
din cartea de cântări: Cântările Domnului volumul 2.
- Cântări creştine versuri: T. Dorz
- Muzica de Nicolae Moldoveanu.
- Editura | Comorile Harului.

- Cântări creştine pe note la pian: Descărcaţi muzică creştină - format, .pdf mai jos.

Atunci când vei veni de Nicolae Moldoveanu. PDF-Dokument.


Atunci când vei veni: Muzică creştină mp3 - Resurse creştine.
Atunci când vei veni

Cântări creştine
1. Atunci când vei veni, Mesia,
Isuse binecuvântat,
când vei veni din nou, Mesia,
ce mare fi-va bucuria
acelor ce Te-am aşteptat. (bis)

2. Întâmpina-Te-vom Mesia,
cu plâns de bucurii şi cânt,
primi-Te-vom cu bucuria
cu care n-am primit Mesia
pe nimeni încă pe pământ. (bis)

3. Şi-apoi va-ncepe veşnicia,
acelor ce Te-am aşteptat
şi-n veci va ţine bucuria...
O, vino, Te-aşteptăm Mesia,
ISUSE binecuvântat. (bis)
 

(c) Cantari

Tweets by cantari