blank
Cantari de lauda si cantari duhovnicesti
blank
 Atât de mult | Cântări | Cântări creştine

Atât de mult | Cântări | Cântări creştine

Din cartea de cântări | Cântările Domnului - Nicolae Moldoveanu


Epistola lui Pavel către Coloseni 3: 16.
16. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea. Învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, cântând lui Dumnezeu cu mulţumire în inima voastră.

Epistola lui Pavel către Efeseni 5: 19.
19. Vorbiţi între voi cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, şi cântaţi şi aduceţi din toată inima laudă Domnului.

Evanghelia după Ioan 3: 16
16. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentruca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa vecinică.

Atât de mult - Cântarea Nr. 198
din cartea de cântări: Cântările Domnului volumul 2.
- Versificarea: T. Dorz
- Muzica de Nicolae Moldoveanu.

- Cântări creştine pe note la orgă: Descărcaţi muzică creştină - format, .pdf mai jos.

Atât de mult de Nicolae Moldoveanu.


Atât de mult: Muzică creştină mp3 - Resurse creştine.


Atât de mult

Cântări creştine
1. Atât de mult, atât de mult, atât de mult, atât
iubit-a Dumnezeu, iubit-a lumea asta-ncât,
şi-a dat pe Singurul Său Fiu ca toţi câţi cred aşa,
să nu se piardă, ci să aibă-nveci viaţa Sa.

Ref. Atât de mult, atât de mult,
Părinte-Ţi mulţumim,
că Vestea Bună ai făcut
şi noi s-o auzim.

2. Atât de mult, atât de mult El ne-a iubit c-a dat,
pe Fiul Său ca noi, crezând, să ştim că ne-a iertat...
O, fii slăvit, Te preamărim, Părinte preaiubit,
o fii slăvit, Îţi mulţumim, ISUS cel răstignit.

Ref. Atât de mult, atât de mult,
Isuse-Ţi mulţumim,
căci harul Tău, Tu ai făcut
ca şi noi să-l primim.
 

(c) Cantari

facebook