Cântări | Cântări creştine cântări de laudă şi cântări duhovniceşti
blank
Cantari de lauda si cantari duhovnicesti
blank
 Atat de mult | Cântâri | Cântări creştine

Atât de mult | Cântâri | Cântări creştine

Din cartea de cântări | Cântările Domnului | Nicolae Moldoveanu

Editura | Comorile Harului


Epistola lui Pavel către Coloseni 3: 16.
16. Cuvântul lui Hristos sa locuiască din belsug în voi în toată înţelepciunea. Învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, cântând lui Dumnezeu cu mulţumire în inima voastră.

Epistola lui Pavel către Efeseni 5: 19.
19. Vorbiţi între voi cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, şi cântati si aduceti din toată inima laudă Domnului.

Epistola sobornicească a lui Iacov 5: 13.
13. Este vreunul cu inima bună? Să cânte cântări de laudă!

Epistola întâi a lui Pavel către Corinteni 14: 26
26. Ce este de făcut atunci, fraţilor? Când vă adunaţi laolaltă, dacă unul din voi are o cântare, altul o învăţatură, altul o descoperire, altul o vorbă în altă limbă, altul o tălmăcire, toate să se facă spre zidirea sufletească.

Apocalipsa lui Ioan 5: 9
9. Si cântau o cântare nouă, şi ziceau: „Vrednic eşti tu să iei cartea şi să-i rupi peceţile: căci ai fost jungheat, şi ai răscumpărat pentru Dumnezeu, cu sângele Tău, oameni din orice seminţie, de orice limbă, din orice norod şi de orice neam.

Apocalipsa lui Ioan 14: 3
3. Cântau o cântare nouă înaintea scaunului de domnie, înaintea celor patru făpturi vii si înaintea bătrânilor. Şi nimeni nu putea sa învete cântarea, afară de cei o suta patruzeci si patru de mii, cari fuseseră răscumpărati de pe pămînt.

Apocalipsa lui Ioan 15: 3
3. Ei cântau cântarea lui Moise, robul lui Dumnezeu, şi cântarea Mielului. şi ziceau: „Mari şi minunate sunt lucrările tale, Doamne Dumnezeule, Atotputernice! Drepte şi adevarate sunt căile Tale, Împarate al Neamurilor!

Evanghelia dupa Marcu 14: 26
26. Dupăce au cântat cântările de laudă, au ieşit în muntele Măslinilor.

Atât de mult - Cântarea Nr. 198
din cartea de cântări: Cântările Domnului volumul 2.
- Cântări creştine versuri: T. Dorz
- Muzica de Nicolae Moldoveanu.
- Editura | Comorile Harului.

- Cântări creştine pe note la pian: Descărcaţi muzică creştină - format, .pdf mai jos.

Atât de mult de Nicolae Moldoveanu. PDF-Dokument.


Atât de mult: Muzică creştină mp3 - Resurse creştine.
Atât de mult

Cântări creştine
1. Atât de mult, atât de mult, atât de mult, atât
iubit-a Dumnezeu, iubit-a lumea asta-ncât,
şi-a dat pe Singurul Său Fiu ca toţi câţi cred aşa,
să nu se piardă, ci să aibă-nveci viaţa Sa.

Ref. Atât de mult, atât de mult,
Părinte-Ţi mulţumim,
că Vestea Bună ai făcut
şi noi s-o auzim.

2. Atât de mult, atât de mult El ne-a iubit c-a dat,
pe Fiul Său ca noi, crezând, să ştim că ne-a iertat...
O, fii slăvit, Te preamărim, Părinte preaiubit,
o fii slăvit, Îţi mulţumim, ISUS cel răstignit.

Ref. Atât de mult, atât de mult,
Isuse-Ţi mulţumim,
căci harul Tău, Tu ai făcut
ca şi noi să-l primim.
 

(c) Cantari

Tweets by cantari