Cântări creştine cântări de laudă şi cântări duhovniceşti
space
cantari de lauda si cantari duhovnicesti
space
 Atat de mult - Cantari crestine

Atât de mult - Cantari crestine

Din cartea de cântări - Cântările Harului de Nicolae Moldoveanu


- Biblia: Vechiul Testament, Noul Testament: În format .pdf

Coloseni 3:16.
16. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea. Învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, cântând lui Dumnezeu cu mulţumire în inima voastră.

Atât de mult... - Cântarea Nr. 198
din cartea de cântări: Cântările Domnului volumul 2.
Versificarea: T. Dorz
Muzica de Nicolae Moldoveanu.

Cântare pe note: Atât de mult de Nicolae Moldoveanu.

Atât de mult: MP3 - Stereo.


Atât de mult...

Cântări creştine

1. Atât de mult, atât de mult, atât de mult, atât
iubit-a Dumnezeu, iubit-a lumea asta-ncât,
şi-a dat pe Singurul Său Fiu ca toţi câţi cred aşa,
să nu se piardă, ci să aibă-nveci viaţa Sa.

Ref. Atât de mult, atât de mult,
Părinte-Ţi mulţumim,
că Vestea Bună ai făcut
şi noi s-o auzim.

2. Atât de mult, atât de mult El ne-a iubit c-a dat,
pe Fiul Său ca noi, crezând, să ştim că ne-a iertat...
O, fii slăvit, Te preamărim, Părinte preaiubit,
o fii slăvit, Îţi mulţumim, ISUS cel răstignit.

Ref. Atât de mult, atât de mult,
Isuse-Ţi mulţumim,
căci harul Tău, Tu ai făcut
ca şi noi să-l primim.


Cântări de laudă şi cântări duhovniceşti:
- Cântări de Sus din cartea de cântări:
Cântările Harului volumul 3 - Cântarea Nr. 316,

- Cântări mereu Tu îmi cobori din cartea de cântări:
Cântările Harului volumul 16 - Cântarea Nr. 61.
 

top

(c) Cantari