blank
Cantari de lauda si cantari duhovnicesti
blank
 Aparţin pe veşnicie | Cântări | Cântări creştine

Aparţin pe veşnicie | Cântări | Cântări creştine

Din cartea de cântări | Cântările Harului - Nicolae Moldoveanu


Epistola lui Pavel către Coloseni 3: 16.
16. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea. Învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, cântând lui Dumnezeu cu mulţumire în inima voastră.

Epistola lui Pavel către Efeseni 5: 19.
19. Vorbiţi între voi cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, şi cântaţi şi aduceţi din toată inima laudă Domnului.

Aparţin pe veşnicie - Cântarea Nr. 227
din cartea de cântări: Cântările Harului volumul 8.
- Versificarea şi muzica de Nicolae Moldoveanu.

- Cântări creştine pe note la orgă: Descărcaţi muzică creştină - format, .pdf mai jos.

Aparţin pe veşnicie de Nicolae Moldoveanu.


Aparţin pe veşnicie: Muzică creştină mp3 - Resurse creştine.


Aparţin pe veşnicie

Cântări creştine
1. Aparţin pe veşnicie
lui Hristos ce m-a plătit,
şi în Trupul Lui de soare
m-a ales şi m-a primit!

linie

(bis)
2. Sunt în El şi El în mine,
pentru slava Lui, deplin,
şi mi-a scris cu foc pe frunte
numele-I etern, divin!
3. Evanghelia Lui sfântă
pretutindeni s-o vestesc,
dintr-o stare înălţată
din frământul pământesc!
4. Martor viu al învierii
şi al jertfei Sale-acum
m-a făcut să fiu oriunde
pe-al vremelniciei drum.
5. Aparţin pe veşnicie
Domnului Isus Hristos,
şi cu El eu sunt în Tatăl:
fiu şi rob şi vas frumos!
 

(c) Cantari

facebook