blank
Cantari de lauda si cantari duhovnicesti
blank
 Aleluia, aleluia | Cântări | Cântări creştine

Aleluia, aleluia | Cântări | Cântări creştine

Din cartea de cântări | Cântările Harului - Nicolae Moldoveanu


Epistola lui Pavel către Coloseni 3: 16.
16. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea. Învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, cântând lui Dumnezeu cu mulţumire în inima voastră.

Epistola lui Pavel către Efeseni 5: 19.
19. Vorbiţi între voi cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, şi cântaţi şi aduceţi din toată inima laudă Domnului.

Apocalipsa lui Ioan 19: 6
6. Şi am auzit, ca un glas de gloată multă, ca vuietul unor ape multe, ca bubuitul unor tunete puternice, care zicea: „Aliluia! Domnul, Dumnezeul nostru Cel Atotputernic, a început să împărăţească.

Aleluia, aleluia - Cântarea Nr. 350
din cartea de cântări: Cântările Harului volumul 13.
- Versificarea şi muzica de Nicolae Moldoveanu.

- Cântări creştine pe note la orgă: Descărcaţi muzică creştină - format, .pdf mai jos.

Aleluia, aleluia de Nicolae Moldoveanu.


Aleluia, aleluia: Muzică creştină mp3 - Resurse creştine.


Aleluia, aleluia

Cântări creştine
1. Aleluia, aleluia,
Îţi cântăm în cânt smerit,
Ţie, Dumnezeul nostru,
fii, Tu, veşnic proslăvit!
Aleluia, aleluia,
fii Tu, Doamne, proslăvit!

2. Aleluia, aleluia,
cu-nchinare Îţi cântăm,
Ţie-al harului Părinte,
azi şi-n veci Te adorăm!
Aleluia, aleluia,
Doamne-n veci Te adorăm!

3. Aleluia, aleluia,
Te-nălţăm prin cânt mereu,
prin Isus, Mântuitorul,
Tatăl nostru, Dumnezeu!
Aleluia, aleluia,
Tatăl nostru, Dumnezeu!
 

(c) Cantari

facebook