Cântări | Cântări creştine cântări de laudă şi cântări duhovniceşti
blank
Cantari de lauda si cantari duhovnicesti
blank
Aleluia, aleluia, Tie-Ti cant | Cântâri | Cântări creştine

Aleluia, aleluia, Ţie-Ţi cânt | Cântâri | Cântări creştine

Din cartea de cântări | Cântările Harului | Nicolae Moldoveanu

Editura | Comorile Harului


Epistola lui Pavel către Coloseni 3: 16.
16. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea. Învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, cântând lui Dumnezeu cu mulţumire în inima voastră.

Epistola lui Pavel către Efeseni 5: 19.
19. Vorbiţi între voi cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, şi cântaţi şi aduceţi din toată inima laudă Domnului.

Epistola lui Pavel catre Galateni 2: 20.
20. Si viaţa, pe care o traiesc acum în trup, o traiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit si S-a dat pe Sine însuşi pentru mine.

Faptele Apostolilor 11: 26.
Un an întreg, au luat parte la adunarile Bisericii, şi au învăţat pe mulţi oameni. Pentru întâia data, ucenicilor li s-a dat numele de creştini în Antiohia.

Faptele Apostolilor 26:28.
„Curînd mai vrei tu să mă îndupleci sa mă fac creştin!”

- Cine doreşte sa devină creştin, mai mult info:

narcisiancubless@gmail.com

Aleluia, aleluia, Ţie-Ţi cânt - Cântarea Nr. 366
din cartea de cântări: Cântările Harului volumul 11.
- Cântări creştine versuri şi muzica de Nicolae Moldoveanu.
- Editura | Comorile Harului.

- Cântări creştine pe note la pian: Descărcaţi muzică creştină - format, .pdf mai jos.

Aleluia, aleluia, Ţie-Ţi cânt de Nicolae Moldoveanu. PDF-Dokument.

Aleluia, aleluia, Ţie-Ţi cânt: Muzică creştină mp3 - Resurse creştine.


Aleluia, aleluia, Ţie-Ţi cânt

Cântări creştine
1. Aleluia, aleluia,
Ţie-Ţi cânt şi Te slăvesc,
Dumnezeu Atotputernic,
Tatăl meu nepământesc,
Aleluia, Te slăvesc!
Amin!

2. Aleluia, aleluia,
Ţie-Ţi cânt şi mă închin,
Dumnezeul Veşniciei,
Sfinte, Tatăl meu Divin,
Aleluia, mă închin!
Amin!

3. Aleluia, aleluia,
Ţie-Ţi cânt şi mă proştern,
Dumnezeul mântuirii,
Tatăl meu Ceresc, Etern,
Aleluia, mă proştern!
Amin!
 

(c) Cantari

Tweets by cantari