Cântări | Cântări creştine cântări de laudă şi cântări duhovniceşti
blank
Cantari de lauda si cantari duhovnicesti
blank
 Aleluia | Cântâri | Cântări creştine

Aleluia | Cântâri | Cântări creştine

Din cartea de cântări | Cântările Harului | Nicolae Moldoveanu

Editura | Comorile Harului


Epistola lui Pavel către Coloseni 3: 16.
16. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea. Învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, cântând lui Dumnezeu cu mulţumire în inima voastră.

Epistola lui Pavel către Efeseni 5: 19.
19. Vorbiţi între voi cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, şi cântaţi şi aduceţi din toată inima laudă Domnului.

Epistola lui Pavel catre Galateni 2: 20.
20. Si viaţa, pe care o traiesc acum în trup, o traiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit si S-a dat pe Sine însuşi pentru mine.

Faptele Apostolilor 11: 26.
Un an întreg, au luat parte la adunarile Bisericii, şi au învăţat pe mulţi oameni. Pentru întâia data, ucenicilor li s-a dat numele de creştini în Antiohia.

Faptele Apostolilor 26:28.
„Curînd mai vrei tu să mă îndupleci sa mă fac creştin!”

- Cine doreşte sa devină creştin, mai mult info: Trimite un e-mail la adresa de mai jos:

narcisiancubless@gmail.com

Aleluia - Cântarea Nr. 284
din cartea de cântări: Cântările Domnului volumul 5.
- Cântări creştine versuri şi muzica de Nicolae Moldoveanu.
- Editura | Comorile Harului.

- Cântări creştine pe note la pian: Descărcaţi muzică creştină - format, .pdf mai jos.

Aleluia de Nicolae Moldoveanu. PDF-Dokument.

Aleluia: Muzică creştină mp3 - Resurse creştine.


Aleluia

Cântări creştine
1. Aleluia, Aleluia,
cântă sufletu-mi răscumpărat,
Aleluia, Aleluia,
Dumnezeul meu cel minunat, (bis)
Aleluia, amin.

2. Aleluia, Aleluia,
cântă, cântă dragostea-mi mereu,
Aleluia, Aleluia,
Preaputernicule Dumnezeu, (bis)
Aleluia, amin.

3. Aleluia, Aleluia,
cântă-ntreaga-mi viaţă nesfârşit,
Aleluia, Aleluia,
Dumnezeule nemărginit, (bis)
Aleluia, amin.
 

(c) Cantari

Tweets by cantari