Cântări creştine cântări de laudă şi cântări duhovniceşti
space
cantari de lauda si cantari duhovnicesti
space
 Aleluia - Cantari crestine

Aleluia - Cantari crestine

Din cartea de cântări - Cântările Harului de Nicolae Moldoveanu


- Biblia: Vechiul Testament, Noul Testament: În format .pdf

Coloseni 3:16.
16. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea. Învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, cântând lui Dumnezeu cu mulţumire în inima voastră.

Aleluia - Cântarea Nr. 284
din cartea de cântări: Cântările Domnului volumul 5.
Versificarea şi muzica de Nicolae Moldoveanu.

Cântare pe note: Aleluia de Nicolae Moldoveanu.

Aleluia: MP3 - Stereo.


Aleluia...

Cântări creştine

1. Aleluia, Aleluia,
cântă sufletu-mi răscumpărat,
Aleluia, Aleluia,
Dumnezeul meu cel minunat, (bis)
Aleluia, amin.

2. Aleluia, Aleluia,
cântă, cântă dragostea-mi mereu,
Aleluia, Aleluia,
Preaputernicule Dumnezeu, (bis)
Aleluia, amin.

3. Aleluia, Aleluia,
cântă-ntreaga-mi viaţă nesfârşit,
Aleluia, Aleluia,
Dumnezeule nemărginit, (bis)
Aleluia, amin.


Cântări de laudă şi cântări duhovniceşti:
- Cântări de Sus din cartea de cântări:
Cântările Harului volumul 3 - Cântarea Nr. 316,

- Cântări mereu Tu îmi cobori din cartea de cântări:
Cântările Harului volumul 16 - Cântarea Nr. 61.
 

top

(c) Cantari