Cântări | Cântări creştine cântări de laudă şi cântări duhovniceşti
blank
Cantari de lauda si cantari duhovnicesti
blank
Ajuta-mi sa lipesc Scriptura | Cântari | Cântări creştine

Ajută-mi să lipesc Scriptura | Cântari | Cântări creştine

Din cartea de cântări | Cântările Harului | Nicolae Moldoveanu

Editura | Comorile Harului


Epistola lui Pavel către Coloseni 3: 16.
16. Cuvântul lui Hristos sa locuiască din belsug în voi în toată înţelepciunea. Învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, cântând lui Dumnezeu cu mulţumire în inima voastră.

Epistola lui Pavel către Efeseni 5: 19.
19. Vorbiţi între voi cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, şi cântati si aduceti din toată inima laudă Domnului.

Epistola sobornicească a lui Iacov 5: 13.
13. Este vreunul cu inima bună? Să cânte cântări de laudă!

Epistola întâi a lui Pavel către Corinteni 14: 26
26. Ce este de făcut atunci, fraţilor? Când vă adunaţi laolaltă, dacă unul din voi are o cântare, altul o învăţatură, altul o descoperire, altul o vorbă în altă limbă, altul o tălmăcire, toate să se facă spre zidirea sufletească.

Apocalipsa lui Ioan 5: 9
9. Si cântau o cântare nouă, şi ziceau: „Vrednic eşti tu să iei cartea şi să-i rupi peceţile: căci ai fost jungheat, şi ai răscumpărat pentru Dumnezeu, cu sângele Tău, oameni din orice seminţie, de orice limbă, din orice norod şi de orice neam.

Apocalipsa lui Ioan 14: 3
3. Cântau o cântare nouă înaintea scaunului de domnie, înaintea celor patru făpturi vii si înaintea bătrânilor. Şi nimeni nu putea sa învete cântarea, afară de cei o suta patruzeci si patru de mii, cari fuseseră răscumpărati de pe pămînt.

Apocalipsa lui Ioan 15: 3
3. Ei cântau cântarea lui Moise, robul lui Dumnezeu, şi cântarea Mielului. şi ziceau: „Mari şi minunate sunt lucrările tale, Doamne Dumnezeule, Atotputernice! Drepte şi adevarate sunt căile Tale, Împarate al Neamurilor!

Evanghelia dupa Marcu 14: 26
26. Dupăce au cântat cântările de laudă, au ieşit în muntele Măslinilor.

Ajută-mi să lipesc Scriptura - Cântarea Nr. 29
din cartea de cântări: Cântările Harului volumul 11.
- Cântări creştine versuri şi muzica de Nicolae Moldoveanu.
- Editura | Comorile Harului.

- Cântări creştine pe note la pian: Descărcaţi muzică creştină - format, .pdf mai jos.

Ajută-mi să lipesc Scriptura de Nicolae Moldoveanu. PDF-Dokument.


Ajută-mi să lipesc Scriptura: Muzică creştină mp3 - Resurse creştine.
Ajută-mi să lipesc Scriptura

Cântări creştine
1. Ajută-mi să lipesc Scriptura
pe fruntea mea, pe Duhul meu,
ca s-o citească orişicine,
prin tot ce eu trăiesc mereu!
O, Doamne-ajută-mă mereu! (bis 1)

linie

(bis)
2. Ajută-mi, Cartea Ta cea sfântă,
în litera şi-n duhul ei,
să-mi lumineze pururi viaţa,
şi-n tot ce fac s-o am temei!
O, Doamne, fă-mi-o Tu temei! (bis 1)
3. Ajută-mi, tot ce-i scris, Isuse,
de-apostolii Tăi cei preasfinţi,
să-mi întărească pururi paşii
pe calea unicei credinţi!
O, Doamne, unicei credinţi! (bis 1)
4. Căci Tu mi-ai dat Scriptura sfântă,
ca să mă naşti prin ea din nou,
şi tot prin ea mă creşti, să-Ţi seamăn,
să fiu al cerului ecou!
O, Doamne-aici să-Ţi fiu ecou! (bis 1)
 

(c) Cantari

Tweets by cantari