Cântări | Cântări creştine cântări de laudă şi cântări duhovniceşti
space
cantari de lauda si cantari duhovnicesti
space
Adorare si iubire | Cântâri | Cântări creştine

Adorare si iubire | Cântâri | Cântări creştine

Din cartea de cântări | Cântările Harului | Nicolae Moldoveanu

Editura | Comorile Harului


- Biblia: Vechiul Testament, Noul Testament: În format .pdf

Epistola lui Pavel către Coloseni 3: 16.
16. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea. Învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, cântând lui Dumnezeu cu mulţumire în inima voastră.

Epistola lui Pavel către Efeseni 5: 19.
19. Vorbiţi între voi cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, şi cântaţi şi aduceţi din toată inima laudă Domnului.

Adorare şi iubire - Cântarea Nr. 150
din cartea de cântări: Cântările Harului volumul 13.
- Versificarea şi muzica de Nicolae Moldoveanu.
- Editura | Comorile Harului.
- Contact editura: Fratele Iosif Lazăr. Tel mobil. 0748499902

- Cântări creştine pe note la orgă: Descărcaţi muzică creştină - format, .pdf mai jos.

Adorare şi iubire de Nicolae Moldoveanu.

Adorare şi iubire: Muzică creştină mp3 - Resurse creştine.


Adorare şi iubire

Cântări creştine
1. Adorare şi iubire
şi adâncă mulţumire,
Dumnezeul meu şi Tată,
Îţi aduc şi de-astă dată,
pentru harul felurit
ce mi-l dai nemaioprit!
Te laud, Te laud, Te laud!

linie

(bis)
2. Eu nu vreau numai cuvinte
să le spun în versuri sfinte,
ci întreaga mea fiinţă,
Ţie-Ţi ardă, prin credinţă,
azi şi-n veacul nesfârşit,
Dumnezeul meu Slăvit!
Te laud, Te laud, Te laud!
3. Tot ce-i bun din Tine-mi vine,
Tu cobori belşugu'n mine!
Chiar şi gândul spre-nchinare
e tot harul Tău cel mare.
Mulţumesc şi mă închin
Ţie, Tatăl meu, amin!
Te laud, Te laud, Te laud!


Cântări de laudă şi cântări duhovniceşti:
- Cântări de Sus din cartea de cântări:
Cântările Harului volumul 3 - Cântarea Nr. 316,

- Cântări mereu Tu îmi cobori din cartea de cântări:
Cântările Harului volumul 16 - Cântarea Nr. 61,
 

top

(c) Cantari