Cântări | Cântări creştine cântări de laudă şi cântări duhovniceşti
blank
Cantari de lauda si cantari duhovnicesti
blank
 Adevarul in suflet | Cântări | Cântări creştine

Adevărul în suflet | Cântări | Cântări creştine

Din cartea de cântări | Cântările Harului | Nicolae Moldoveanu

Editura | Comorile Harului


Epistola lui Pavel către Coloseni 3: 16.
16. Cuvântul lui Hristos sa locuiască din belsug în voi în toată înţelepciunea. Învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, cântând lui Dumnezeu cu mulţumire în inima voastră.

Epistola lui Pavel către Efeseni 5: 19.
19. Vorbiţi între voi cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, şi cântati si aduceti din toată inima laudă Domnului.

Epistola sobornicească a lui Iacov 5: 13.
13. Este vreunul cu inima bună? Să cânte cântări de laudă!

Epistola întâi a lui Pavel către Corinteni 14: 26
26. Ce este de făcut atunci, fraţilor? Când vă adunaţi laolaltă, dacă unul din voi are o cântare, altul o învăţatură, altul o descoperire, altul o vorbă în altă limbă, altul o tălmăcire, toate să se facă spre zidirea sufletească.

Apocalipsa lui Ioan 5: 9
9. Si cântau o cântare nouă, şi ziceau: „Vrednic eşti tu să iei cartea şi să-i rupi peceţile: căci ai fost jungheat, şi ai răscumpărat pentru Dumnezeu, cu sângele Tău, oameni din orice seminţie, de orice limbă, din orice norod şi de orice neam.

Apocalipsa lui Ioan 14: 3
3. Cântau o cântare nouă înaintea scaunului de domnie, înaintea celor patru făpturi vii si înaintea bătrânilor. Şi nimeni nu putea sa înveţe cântarea, afară de cei o suta patruzeci si patru de mii, cari fuseseră răscumpăraţi de pe pământ.

Apocalipsa lui Ioan 15: 3
3. Ei cântau cântarea lui Moise, robul lui Dumnezeu, şi cântarea Mielului. şi ziceau: „Mari şi minunate sunt lucrările tale, Doamne Dumnezeule, Atotputernice! Drepte şi adevarate sunt căile Tale, Împarate al Neamurilor!

Evanghelia dupa Marcu 14: 26
26. Dupăce au cântat cântările de laudă, au ieşit în muntele Măslinilor.

Adevărul în suflet - Cântarea Nr. 201
din cartea de cântări: Cântările Harului volumul 8.
- Cantari crestine versuri şi muzica de Nicolae Moldoveanu.
- Editura | Comorile Harului.

- Cântări creştine pe note la pian: Descărcaţi muzică creştină - format, .pdf mai jos.

Adevărul în suflet de Nicolae Moldoveanu. PDF-Dokument.


Adevarul în suflet: Muzică creştină mp3 - Resurse creştine.
Adevărul în suflet

Cântări creştine
1. Adevărul în suflet să-l porţi
ca mireasa iubită pe mire.
Alt iubit nu primi pe la porţi,
nu te-ncrede în altă iubire!

linie

(bis)
2. Adevărul e veşnic ISUS,
e Cuvântu'I fierbinte şi tare.
Printr-o jertfă cerească-i adus
ca să-ţi fie viaţă şi soare!
3. Adevărul aşteaptă şi vrea
neştirbit să domnească în tine.
Doar când El ţi-este Domn, vei putea
să trăieşti cu folos spre oricine!
4. Adevărul te face frumos
şi senin pe-a virtuţilor cale!
Umilit să înalţi pe Hristos,
cu-adevărul să-I cânţi osanale!
 

(c) Cantari

Tweets by cantari