blank
Cantari de lauda si cantari duhovnicesti
blank
A Ta preasfântă-mpăraţie | Cântări | Cântări creştine

A Ta preasfântă-mpăraţie | Cântări | Cântări creştine

Din cartea de cântări | Cântările Harului - Nicolae Moldoveanu


Epistola lui Pavel către Coloseni 3: 16.
16. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea. Învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, cântând lui Dumnezeu cu mulţumire în inima voastră.

Epistola lui Pavel către Efeseni 5: 19.
19. Vorbiţi între voi cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, şi cântaţi şi aduceţi din toată inima laudă Domnului.

Evanghelia după Matei 6: 9-13
9. Iată dar cum trebuie să vă rugaţi: „Tatăl nostru care eşti în ceruri! Sfinţească-se Numele Tău;
10. vie împărăţia Ta; facă-se voia Ta, precum în cer şi pe pămînt.
11. Pâinea noastră cea de toate zilele (Sau: pentru mâine.) dă-ne-o nouă astăzi;
12. şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri (Greceşte: Lasă-ne datoriile noastre, cum şi noi am lăsat pe ale datornicilor noştri.);
13. şi nu ne duce în ispită, ci izbăveşte-ne de cel rău. Căci a Ta este împărăţia şi puterea şi slava în veci. Amin!

Faptele Apostolilor 28: 31
31. propovăduia Împărăţia lui Dumnezeu, şi învăţa pe oameni, cu toată îndrăzneala şi fără nicio piedică, cele privitoare la Domnul Isus Hristos.

Evanghelia după Matei 4:17
17. De atunci încolo, Isus a început să propovăduiască, şi să zică: „Pocăiţi-vă, căci Împărăţia cerurilor este aproape.”

Evanghelia după Luca 9: 2
2. Apoi i-a trimes să propovăduiască Împărăţia lui Dumnezeu, şi să tămăduiască pe cei bolnavi.

Epistola lui Pavel către Coloseni 1: 12-14
12. mulţumind Tatălui, care v-a învrednicit să aveţi parte de moştenirea sfinţilor, în lumină.
13. El ne-a izbăvit de supt puterea întunerecului, şi ne-a strămutat în Împărăţia Fiului dragostei Lui,
14. în care avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor.

A Ta preasfântă-mpărăţie - Cântarea Nr. 225
din cartea de cântări: Cântările Harului volumul 14.
- Versificarea şi muzica de Nicolae Moldoveanu.

- Cântări creştine pe note la orgă: Descărcaţi muzică creştină - format, .jpg mai jos.

A Ta preasfanta-mparatie de Nicolae Moldoveanu.


A Ta preasfântă-mpărăţie: Muzică creştină mp3 - Resurse creştine.


A Ta preasfântă-mpărăţie

Cântări creştine
1. A Ta preasfântă-mpărăţie
o binecuvintez mereu,
şi-n ruga mea Îţi cer să vie
curând, Preasfinte Dumnezeu!

linie

(bis)
Ref. Adă, Doamne, sfânta-mpărăţia Ta,
după cum ai spus: mereu Te rog aşa!

2. Ajută-mă s-alerg spre Ţintă
cum, Doamne-mi spui Tu prin Cuvânt,
să nu m-abat din Calea-Ţi sfântă,
cea scrisă-n Noul Legământ!

3. Ce stări vor fi - nebănuite,
când voi fi-ajuns, şi voi privi
splendorile, prin har gătite,
ce astăzi nu le pot gândi!

4. A Ta slăvită-mpărăţie
s-o am acum în duhul meu,
şi laudă să-Ţi cânt doar Ţie
cu foc, prin Fiul Tău mereu!
 

(c) Cantari

facebook