Regulile de postare | Cântări

Comentariul să fie civilizat

Evitaţi comentarii cu caracter publicitar


- Am scris un articol despre: Regulile de postare.

- Comentariul să fie civilizat, într-un limbaj care evitată orice apreciere rasistă, xenofobă sau antisemită.

- Vă rog comentariul să se refere doar la articolul scris.

- Evitaţi cuvinte cu caracter obscen, expresii pornografice sau referiri ce ar constitui atac la persoană.

- Evitaţi comentarii cu caracter publicitar.

- Comentariul nu va face referire la autorul articolului.

- Comentarii care nu corespund cu regulile de postare vor fi şterse.

Epistola lui Pavel către Coloseni 3: 16.
16. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea. Învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, cântând lui Dumnezeu cu mulţumire în inima voastră.

Epistola lui Pavel către Efeseni 5: 19.
19. Vorbiţi între voi cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, şi cântaţi şi aduceţi din toată inima laudă Domnului.

Epistola sobornicească a lui Iacov 5: 13.
13. Este vreunul cu inima bună? Să cânte cântări de laudă!

Psalmul 98: 5
5. Cântaţi Domnului cu harfa, cu arfa şi cu cântece din gură!

Psalmul 95: 2
2. Să mergem înaintea Lui cu laude, să facem să răsune cântece în cinstea Lui!

Psalmul 119: 54
54. Orânduirile Tale sînt prilejul cântărilor mele, în casa pribegiei mele.

Epistola lui Pavel către Galateni 2: 20.
20. Şi viaţa, pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit şi S-a dat pe Sine însuşi pentru mine.

- Cine au crezut au devenit ucenici, ucenicilor li s-a dat numele de creştini în Antiohia.

Faptele Apostolilor 11: 26.
Un an întreg, au luat parte la adunările Bisericii, şi au învăţat pe mulţi oameni. Pentru întâia dată, ucenicilor li s-a dat numele de creştini în Antiohia.

Faptele Apostolilor 26:28.
„Curînd mai vrei tu să mă îndupleci să mă fac creştin!”

- Cine doreste să devină creştin, mai mult info:

narcisiancubless@gmail.com