Impressum | Confidenţialitate | Cântări

Impressum | Contact

- Contacteaza-ne: Trimite un e-mail.

E-Mail: blessnarcisiancu@gmail.com

Website-ul: https://www.cantari.de

1 Avertisment despre conţinut.

Conţinutul gratuit şi accesibil al acestui web site a fost creat cu cea mai mare atenţie posibilă. Cu toate acestea, furnizorul acestui web site nu garantează acurateţea si actualitatea ghidurilor şi a ştirilor jurnalistice gratuite si liber accesibile. Contribuţiile identificate dupa nume reflectă opinia autorului respectiv si nu întotdeauna opinia furnizorului. Pur si simplu apelând la conţinutul gratuit si accesibil, nu este stabilită nicio relaţie contractuală între utilizator si furnizor, în acest sens, lipsa angajamentului legal al furnizorului.

2 Linkuri externe.

Acest web site conţine link-uri către web site-uri ale unor terţi („link-uri externe”) şi este supus răspunderii operatorului respectiv. Furnizorul prima data se leagă cu linkurile externe, apoi conţinutul terţului verifică dacă există încalcări legale. La vremea respectivă nu existau niciunul de încălcări legale evidente. Furnizorul nu are nicio influenţă terţa asupra curentului si proiectarea viitoare si de conţinutul paginilor legate. Aşezarea de linkuri externe nu înseamnă ca furnizorul se află în spatele referinţei sau conţinut propriu pentru link. Control constant al exteriorului pentru furnizor, nu a ramas fară dovezi concrete ale încălcărilor legale rezonabile. Cu cunoştinţe de încălcări legale, totuşi, astfel de legături externe trebuiesc sterse imediat.

3 Drepturi de autor şi drepturi de autor auxiliare.

Conţinutul publicat pe acest web site este supus drepturului de autor german si drepturi de autor auxiliare. Fiecare din autorul german şi exploatarea auxiliara nu este permisă necesită cea anterioară acordul scris al furnizorului sau titularului drepturilor respective. Acest lucru este adevărat în special pentru duplicare, editare, traducere, stocare, prelucrarea sau reproducerea conţinutului în baze de date sau altele suporturi si sisteme electronice. Conţinutul si drepturile terţilor sunt incluse marcat astfel. Reproducerea sau distributia neautorizata a individului conţinutului sau paginile complete nu sunt permise si pedepsibile. Numai copierea si descărcari(Downloads) pentru nevoi personale, private este permisă şi nu de utilizarea comerciala.

Prezentarea acestui web site în frames externe se face doar permisă cu aprobare scrisă.

4 Conditii speciale de utilizare.

În ceea ce priveşte condiţiile speciale pentru utilizări individuale ale acestui web site din paragraful de la alineatele menţionate mai sus, este în mod expres de la cazuri individuale la cazuri deosebite speciale potrivit cu condiţiile de utilizare subliniat.

Confidenţialitate | Cântari

Cu aceasta declaratie de protecţie a datelor, am dori sa vă informăm despre tipul si scopul prelucrarii datelor cu caracter personal pe web site-ul nostru. Datele personale sunt toate datele care au o relaţie personală cu dvs., de ex. numele, adresa, adresa de e-mail sau comportamentul utilizatorului.

Web site-ul nu este un magazin online.

E-mail: narcisiancubless@gmail.com

Impressum - Contact:

Webhosting:

Pentru a ne menţine prezenţa online, folosim un furnizor de servicii de internet pe al carui server web site-ul este stocat de (webhosting) şi care face ca web site-ul nostru să fie disponibil pe:

Internet: Furnizorul de servicii internet prelucrează date de contact, date de continut, date contractuale, date de utilizare, date de inventar, precum meta si date de comunicare în numele nostru.

Temei juridic: Furnizorul de servicii Internet prelucreaza datele menţionate în numele nostru, art. 28 GDPR. Prelucrarea datelor are loc pe baza interesului nostru legitim pentru furnizarea, eficientă sigura a web site-ului nostru, Art. 6 Paragraful 1 lit. f) GDPR.

Informaţii despre opţiunile de contact pe care le oferim.

În masura în care ne contactaţi prin e-mail, social media, telefon, fax, posta, formularul nostru de contact sau altfel ne furnizaţi date cu caracter personal, cum ar fi numele dvs., numarul dvs. de telefon sau adresa de e-mail sau informaţii suplimentare despre dvs. sau faceţi solicitarea dvs., aceste date vor fi stocate şi procesate la noi pentru procesarea cererii dvs. Temei juridic: Dacă faceţi solicitarea dvs. în contextul relaţiilor contractuale sau precontractuale cu noi, baza legală pentru prelucrarea datelor dvs. este articolul 6 alineatul (1) lit. b. DSGVO. Dacă solicitarea dvs. nu se încadrează într-una din categoriile de mai sus, interesul nostru legitim pentru prelucrarea datelor dvs. este de a raspunde corect la solicitarea dvs. si în interesul dvs., Art. 6 alin. 1 lit. f GDPR.

Ştergere: datele personale pe care le colectăm vor fi şterse dacă nu mai sunt necesare. Verificăm necesitatea la fiecare 2 ani. Puteţi revoca oricând prelucrarea datelor.

Tratarea datelor dvs. în procesul de solicitare.

Dacă vă promovaţi la noi, vom prelucra datele personale pe care ni le-aţi furnizat în procesul de solicitare. Dacă trimiteţi datele prin e-mail sau printr-un formular de contact în prezenţa noastră online, procesarea are loc în format electronic. Dacă un contract de muncă este încheiat după procesul de solicitare, vă salvăm datele în scopul prelucrarii relaţiei de munca în conformitate cu prevederile legale.

Scop: Scopul este procesarea procesului de cerere. Temei juridic: Baza legala pentru prelucrarea datelor dvs. în scopul menţionat mai sus este Art. 6 Aliniatul 1 lit. b GDPR.

Ştergere: Dacă un contract de muncă nu este încheiat, datele dvs. vor fi şterse după finalizarea procesului de depunere a cererii sau cel târziu la 2 luni de la încheierea acestuia. Acest lucru nu se aplică dacă dispoziţiile legale împiedică ştergerea sau stocarea suplimentara a datelor dvs., este necesară în scopul furnizării de dovezi, de exemplu într-o procedură din legea generală privind egalitatea de tratament (AGG). Procesul de cerere se consideră finalizat în momentul în care anularea vă este trimisă.

Prevenire: aveţi, de asemenea, dreptul de a retrage cererea sau de a solicita ca datele dvs. cu caracter personal sa fie sterse în orice moment.

Drepturile dvs. în baza GDPR.

Conform GDPR, aveţi dreptul la drepturile enumerate mai jos, pe care le puteţi afirma oricând de la persoana numita în secţiunea 1 a acestei declaraţii de protecţie a datelor:

Dreptul la informaţie: Conform Art. 15 GDPR, puteţi solicita confirmarea daca si de ce date cu caracter personal procesam de la dvs. În plus, puteţi obţine informaţii gratuite de la noi despre scopurile de prelucrare, categoria de date cu caracter personal, categoriile de destinatari carora le-au fost sau vor fi dezvaluite datele dvs., perioada de stocare planificata, existenta unui drept la corectare, stergere, restrictie de prelucrare sau opozitie , existenta unui drept de a depune o plângere si originea datelor dvs., cu exceptia cazului în care acestea au fost colectate de la noi. De asemenea, aveti dreptul la informatii cu privire la transferul datelor dvs. personale într-o tara terta sau catre o organizatie internationala. În acest caz, aveti dreptul de a obtine informatii despre garantiile corespunzatoare în legatura cu transmisia.

Dreptul la corectare: Conform Art. 16 GDPR, puteti solicita corectarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete stocate de noi si care va privesc.

Dreptul la stergere: Conform Art. 17 GDPR, aveti dreptul de a solicita stergerea datelor dvs. personale stocate de noi, în masura în care nu avem nevoie de prelucrarea acestora în urmatoarele scopuri:

Sa îndeplineasca o obligatie legala, sa afirme, sa exercite sau să apere pretenţii legale, să-şi exercite dreptul la libertatea de exprimare şi informaţie sau din motive de interes public menţionate la Art. 17 alin. 3 lit c şi d GDPR.

Dreptul la restricţie: Conform Art. 18 GDPR, aveţi dreptul de a solicita restricţia prelucrării datelor dvs. personale dacă acurateţea datelor este contestată de dvs. pentru o perioadă de timp care ne permite să verificăm acurateţea datelor cu caracter personal, prelucrarea datelor dvs. este ilegala, dar refuzaţi să o ştergeti şi, în schimb, cereţi ca utilizarea datelor sa fie restricţionată, nu mai avem nevoie de date cu caracter personal în scopul prelucrării, dar aveti nevoie de date pentru a afirma, exercita sau apăra revendicări legale.

Aţi formulat o obiecţie cu privire la prelucrarea datelor dvs. în conformitate cu articolul 21 GDPR, dar nu s-a stabilit încă dacă motivele legitime care ne-au îndreptăţit sa le prelucrăm în continuare, în ciuda obiecţiei dvs., depaşesc drepturile dvs.

Dreptul la informaţie: Dacă aţi afirmat dreptul la corectare, ştergere sau restricţie a prelucrării împotriva noastră, suntem obligaţi tuturor destinatarilor cărora le-au fost dezvăluite datele cu caracter personal, corectarea sau ştergerea datelor solicitate de dvs. sau de datele lor, notificaţi restricţiile de procesare, cu excepţia cazului în care acest lucru se dovedeste imposibil sau implică un efort disproporţionat să aveţi dreptul de a fi informaţi de noi despre aceşti destinatari.

Dreptul la portabilitatea datelor: Conform Art. 20 GDPR, puteţi solicita să primim datele personale referitoare la dvs. pe care ni le-aţi furnizat într-un format structurat, comun şi care poate fi citit automat sau că solicităm transmiterea către o altă persoana responsabilă.

Dreptul de a depune o plângere: Conform articolului 77 GDPR, aveţi dreptul de a face plângere la o autoritate de supraveghere. Pentru aceasta, puteţi contacta autoritatea de supraveghere a domiciliului dvs. obişnuit, locul de munca sau la noi.

Dreptul la retragere.

Conform articolului 7 paragraful 3 GDPR aveţi dreptul de a va revoca oricând consimţământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră. Revocarea pe care ati făcut-o nu modifică legalitatea prelucrării datelor dvs. personale care a avut loc înainte de revocare.

Dreptul la contestare.

Aveţi dreptul de a va opune oricând cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale pe baza unui echilibru de interese (art. 6 alin. 1 lit. f GDPR) din motive care decurg din situaţia dvs. particulară. Acest lucru este în special în cazul în care prelucrarea datelor nu este necesară pentru îndeplinirea unui contract. Dacă vă exercitaţi dreptul de a obiecta, va rugăm să explicaţi motivele. Atunci nu vom mai prelucra datele dvs. cu caracter personal decât daca vă putem dovedi ca motivele obligatorii de prelucrare a datelor sunt mai mari decât interesele si drepturile dvs.

Indiferent de cele de mai sus, aveţi dreptul de a vă opune oricând prelucrarii datelor dvs. personale în scopuri de publicitate si analiză a datelor.

Va rugăm să vă adresaţi obiecţia catre adresa de contact a persoanei responsabile menţionată mai sus.

Prezenţa noastră online pe reţelele de socializare.

Funcţionăm cu prezenţă online în cadrul reţelelor sociale enumerate mai jos. Daca vizitaţi una dintre aceste prezenţe, datele dvs. de utilizare vor fi colectate si prelucrate de catre furnizorul respectiv.

Acest lucru se realizeaza de obicei folosind cookie-uri care sunt stocate pe dispozitivul pe care îl utilizaţi. Pentru conceptul de cookie-uri, a se vedea mai sus la rubrica corespunzatoare.

Cookie-urile sunt utilizate pentru a salva comportamentul si interesele de utilizare şi pentru a crea profiluri de utilizare corespunzătoare. În plus, datele pot fi salvate în profilurile de utilizare indiferent de dispozitivul pe care îl utilizaţi. Acesta este în special cazul în care sunteţi membru al platformei respective şi vţ conectaţi la ea.

Datele colectate sunt utilizate în general de furnizor în scopul publicitaţii si cercetării de piaţa prin crearea de profiluri de utilizare bazate pe comportamentul dvs. de utilizare. Acestea, la rândul lor, pot fi utilizate de furnizori pentru a reda publicitatea dvs. bazata pe interese. Aveţi dreptul de retragere împotriva crearii de profiluri de utilizator. Pentru a exercita acest lucru, trebuie să contactaţi furnizorul respectiv. Dacă aveţi un cont cu furnizorul, datele dvs. de utilizare pot fi legate de acesta. Pentru a preveni o astfel de conexiune a datelor dvs., puteţi să vă deconectaţi din serviciul furnizorului înainte de a vizita web site-ul nostru.

În ce scop şi în ce masură datele sunt colectate de la furnizor pot fi găsite în declaraţiile de protecţie a datelor respective ale furnizorilor, care sunt comunicate mai jos. Noi înşine nu avem nicio influenţă asupra datelor colectate şi a modului în care aceste date sunt utilizate de furnizor. Dacă solicitaţi informaţii detaliat aici sau doriţi să vă exercitaţi drepturile în calitate de subiect de date, puteţi face acest lucru cel mai eficient cu furnizorul respectiv, deoarece numai furnizorul respectiv are acces la datele dvs.

Dorim sa subliniem ca datele dvs. de utilizator pot fi transferate si procesate în afara Uniunii Europene. În acest caz, există riscul ca acesta să fie dificil să-ti aplici drepturile de persoana în cauză. Acei furnizori americani care au certificate în conformitate cu scutul de confidenţialitate s-au angajat sa respecte standardele UE de protecţie a datelor. Informaţii despre furnizorul respectiv are un astfel de certificat, pot fi găsite în informaţiile furnizate mai jos.

Temei juridic:

Dacă vi s-a solicitat consimţământul pentru prelucrarea datelor de catre unul dintre furnizorii menţionaţi mai jos, baza legala a prelucrării este articolul 6 alineatul (1) lit. f GDPR. În caz contrar, datele dvs. vor fi procesate pe baza intereselor noastre legitime de a vă contacta şi de a comunica cu dvs., Art. 6 Alin. 1 lit. f. DSGVO. Prevenire: În ceea ce priveşte opţiunile de obiecţie respective (renunţare), ne referim la informaţiile legate mai jos de furnizor.

Masuri de securitate.

De asemenea, luam masuri de securitate tehnica şi organizaţională de ultimă generaţie pentru a respecta reglementările legii privind protecţia datelor şi pentru a va proteja datele împotriva manipulării accidentale sau intenţionate, a pierderilor parţiale sau complete, a distrugerii sau împotriva accesului neautorizat de catre terţi.

Actualizarea si modificarea acestei declaraţii de protecţie a datelor.

Aceasta declaraţie de protecţie a datelor este în prezent valabilă şi a fost actualizată ultima dată în februarie 2020. Datorită modificărilor cerinţelor legale sau oficiale, poate fi necesară adaptarea acestei declaraţii de protecţie a datelor.