Versete despre:

- a avea
- adevăr
- adevărat
- alege
- adunare
- apostoli
- armătura
- arvuna
- ascultare
- aştepta
- atît
- a auzi
- belşug
- binecuvîntare
- biruinţă
- Biserica
- blînd
- botez
- boteza
- bucura
- bucurie
- bun
- bunătate
- cale
- cere
- cer
- ceresc
- chemare
- cînta
- cîştig
- comoară
- copii ai lui Dumnezeu
- creşte
- crede
- credincios
- creşte
- creştin
- cruce
- cuget
- curat
- curată
- curaţă
- cunoaşte
- cuvînt
- dar
- Duhul
- Duhul lui Dumnezeu
- Duhul-Sfînt
- Dumnezeu
- făgăduinţă
- Evanghelia
- fară-prihană
- Fiul lui Dumnezeu
- gură
- har
- Împăratul
- Impărăţia
- încredere
- inimă
- îndemnare
- îndurare
- înţelept
- înţelepciune
- învăţător
- învăţătură
- înviat
- înviere
- laudă
- lucra
- lucrează
- mărturisi
- mijloci
- mîntuirea
- naşte din nou
- neprihănire
- nume
- oamenii
- oamenii
- pare-rău
- parere
- partaşie
- paşte
- păstori
- păşune
- păzi
- păzeşte
- pace
- primire
- putere
- sete
- slobozenie
- Tată ceresc
- trai
- trup
- ungerea
- uns
- viaţa vecinică
- vesti
- viaţa
- voie
- vorba, vorbi