Versete despre:

- acasă
- acum
- aduce
- aduce aminte
- ajuta
- alerga
- a avea
- adevăr
- adevărat
- adunare
- alege
- apostoli
- armătura
- arătare
- arvuna
- ascultare
- ascuns
- asemana
- aştepta
- atât
- atinge
- a auzi
- avere
- belşug
- binecuvântare
- biruinţă
- Biserica
- blând
- botez
- bucura
- bucurie
- bun
- bunătate
- bună voie
- cale
- cantări
- cap
- capăta
- caută
- Capul Hristos
- cere
- cereri
- cer
- ceresc
- a chema
- chemare
- chezaş
- chibzuinţă
- cânta
- cânta
- câştig
- cinste
- coborî
- comoară
- cumpăra
- cumpătat
- cunoscut
- cunoaşte
- cunoştinţa
- copac
- copilaş
- copii ai lui Dumnezeu
- creşte
- crede, credinţa
- credincios
- creşte
- creştin
- cruce
- cucernic
- cuget
- cumpăra
- cununa
- curat
- curată
- curaţă
- curatie
- cuvânt
- cuvenit
- cuviincios
- a da
- dar
- datora
- de ajuns
- deasupra
- deprins
- desăvârşire
- descoperi
- despărţi
- dragoste de Dumnezeu
- dragostea lui Hristos
- dragoste
- drept
- dintâi
- Duhul lui Dumnezeu
- Duhul Sfânt
- Domnul Dumnezeu
- Domnul Isus Hristos
- duhovnicesc
- epistolă
- Evanghelia
- evlavie
- faţa
- făgădui
- făgăduinţă
- fără prihană
- faptă
- făptură
- Fiul lui Dumnezeu
- Fiul Isus Hristos
- ferice
- Fiul-omului
- frăţesc
- găsi
- gând
- glas
- gură
- haină
- har
- Isus
- Isus Hristos
- împăcaţi-vă cu Dumnezeu
- împăcare
- împlinire
- Împăratul
- Împărăţia cerurilor
- Împărăţia lui Dumnezeu
- iertare
- îmbărbătare
- îmbrăca
- împăca
- împreună
- înălţime
- înainte
- început
- încercat
- închina
- încredere
- încredinţa
- înfiere
- îngăduinţă.
- inimă
- îndemnare
- îndurare
- întoarce
- înţelept
- înţelege
- înţelepciune
- învăţător
- învăţătură
- înviat
- înviere
- izbăvire
- izvor
- iubi
- jertfă
- jertfă de ispaşire
- laudă
- legamântului celui nou
- limba
- locui
- lucra
- a lumina
- mădulare
- mărturisi
- milă
- minuni
- mijloci
- mîngâia
- mântuire
- mântuirea
- mântuit
- Mântuitor
- moştenire
- mulţumit
- mulţumiri
- a munci
- mustrare
- născut din nou
- naştere
- nădejde
- neprihănire
- neprihănit
- neamuri
- nimeni
- nume
- nevoie
- oaie
- ochi
- om
- oamenii
- pare rău
- pământ
- partaşie
- pogoară
- paşte
- păstori
- păşune
- păzeşte
- pace
- pecete
- picior
- plin
- pocainţă
- pogorârea
- popor
- porunci
- a poruncii
- primire
- preţ
- a pricepe
- roadă
- a se ruga
- rugăciune
- rugăciuni
- sămânţă
- sănătos
- săraci
- scapă
- sângele
- sete
- semn
- sfat
- sfânt
- slavă
- slobozenie
- a sluji
- stăpânire
- stii
- stiinței
- străin
- strânge
- strigă
- străluci
- tari
- Tatăl ceresc
- teme
- trai
- trup
- ucenic
- ungerea
- uns
- viaţa veşnică
- vesti
- viaţă
- voie
- vorbă, vorbi