space
cantari de lauda si cantari duhovnicesti
space
 Cantari.de : Cantari crestine - Evanghelia lui Dumnezeu - Nicolae Moldoveanu

Cantari.de: Cântări creştine - Evanghelia lui Dumnezeu - Nicolae Moldoveanu

Cantari.de: Biblia - Vechiul Testament, Noul Testament


- Biblia: Vechiul Testament, Noul Testament: În format .pdf

Marcu 1:14.
14. Isus a venit în Galileea, şi propovăduia Evanghelia lui Dumnezeu.

Marcu 1:1.
1. Începutul Evangheliei lui Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu.

Marcu 16:15.
15. Apoi le-a zis: „Duceţi-vă în toată lumea, şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură.

Faptele Apostolilor 15:7.
7. s-a sculat Petru şi le-a zis: „Fraţilor, ştiţi că Dumnezeu, de o bună bucată de vreme, a făcut o alegere între voi, ca, prin gura mea, Neamurile să audă cuvântul Evangheliei, şi să creadă.

Romani 1:1-6. 1. Pavel, rob al lui Isus Hristos, chemat să fie apostol, pus deoparte ca să vestească Evanghelia lui Dumnezeu, 2. pe care o făgăduise mai înainte prin proorocii Săi în Sfintele Scripturi. 3. Ea priveşte pe Fiul Său, născut din sămânţa lui David, în ce priveşte trupul, 4. iar în ce priveşte duhul sfinţeniei dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu, prin învierea morţilor; adică pe Isus Hristos, Domnul nostru, 5. prin care am primit harul şi apostolia, ca să aducem, pentru Numele Lui, la ascultarea credinţei pe toate Neamurile, 6. între cari sunteţi şi voi, cei chemaţi să fiţi ai lui Isus Hristos.

Ioan 1:32-34.
32. Ioan a făcut următoarea mărturisire: „Am văzut Duhul pogorându-Se din cer ca un porumbel şi oprindu-Se peste El.
33. Eu nu-L cunoşteam; dar Cel ce m-a trimis să botez cu apă, mi-a zis: „Acela peste care vei vedea Duhul pogorându-Se şi oprindu-Se, este Cel ce botează cu Duhul Sfânt.”
34. Şi eu am văzut lucrul acesta, şi am mărturisit că El este Fiul lui Dumnezeu.”

Faptele Apostolilor 8:37.
37. Filip a zis: „Dacă crezi din toată inima, se poate.” Famenul a răspuns: „Cred că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu.”

Efeseni 1:13-14
13. Şi voi, după ce aţi auzit cuvântul adevărului (Evanghelia mântuirii voastre), aţi crezut în El, şi aţi fost pecetluiţi cu Duhul Sfânt, care fusese făgăduit,
14. şi care este o arvună a moştenirii noastre, pentru răscumpărarea celor cîştigaţi de Dumnezeu, spre lauda slavei Lui.

Galateni 2:20.
20. Şi viaţa, pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit şi S-a dat pe Sine însuşi pentru mine.

2 Timotei 2:8.
8. Adu-ţi aminte de Domnul Isus Hristos, din sămânţa lui David, înviat din morţi, după Evanghelia mea,

1 Ioan 4:15.
15. Cine va mărturisi că Isus este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu rămîne în el, şi el în Dumnezeu.

- Cine au crezut au devenit ucenici, ucenicilor li s-a dat numele de creştini în Antiohia.

Faptele Apostolilor 11:26.
Un an întreg, au luat parte la adunările Bisericii, şi au învăţat pe mulţi oameni. Pentru întâia dată, ucenicilor li s-a dat numele de creştini în Antiohia.

Faptele Apostolilor 26:28.
„Curînd mai vrei tu să mă îndupleci să mă fac creştin!”

- Cine doreste să devină creştin, mai mult info: Contact

Evanghelia lui Dumnezeu - Cântarea Nr. 387.
Evanghelia lui Dumnezeu din cartea de cântări: Cântările Harului volumul 15.
Versificarea şi muzica: Nicolae Moldoveanu.

Cântare pe note: Evanghelia lui Dumnezeu - Nicolae Moldoveanu.

Evanghelia lui Dumnezeu: MP3 - Sunet surround 5.1.


Evanghelia lui Dumnezeu: MP3 - Stereo.


Evanghelia lui Dumnezeu

Isus a venit în Galileea,
şi propovăduia Evanghelia lui Dumnezeu. Marcu 1:14
1. Evanghelia lui Dumnezeu
sunt chemat ca s-o ascult şi eu,
s-o-nţeleg deplin,
s-o trăiesc senin,
s-o mărturisesc,
într-un duh ceresc
la orice făptură ce-o-ntâlnesc!

Ref. Evanghelia,
Evanghelia lui Dumnezeu,
pentru mântuire,
pentru fericire,
este unică mereu! (bis)

2. Evanghelia lui Dumnezeu
are adevărul sfânt şi greu.
Cine-o crede-aşa,
cum e dată ea,
fi-va mântuit,
şi va fi primit în Hristos,
în Trupul lui sfinţit!

3. Evanghelia lui Dumnezeu
e Hristos, Cuvântului mereu!
Cine crede-n El,
poartă sfântu-I fel;
fi-va luminat
şi înflăcărat!
E creştin întreg şi-adevărat!


 

top

(c) Cantari: Design by N.B. - 2014