Cântări creştine videoproiector

Cântări creştine videoproiector: Powerpoint

- Cântări creştine videoproiector: Descarcaţi toate cântările in format .ppt: Cantari creştine videoproiector.

- Descarcaţi cântări pentru videoproiector powerpoint in format .ppt:

- A Ta să fie...
- Adevărul în suflet...
- Adorare şi iubire.
- Ajută-mi să lipesc Scriptura.
- Ajută-mi să primesc.
- Al bucuriei sfânt Izvor.
- Aleluia.
- Aleluia Îţi 'nălţăm.
- Aleluia! A Ta e Mântuirea.
- Aleluia! Aleluia! Binecuvântat...
- Aleluia, Aleluia,.
- Aleluia, Aleluia, Aleluia.
- Aleluia, Aleluia, Doamne...
- Aleluia, Aleluia, amin!
- Aleluia, aleluia.
- Aleluia, aleluia, Ţie-Ţi cânt.
- Aleluia, fii slăvit!...
- Aleluia, înălţăm.
- Aleluia, laudă Ţie.
- Aleluia, lăudaţi pe Domnul.
- Aleluia... Dumnezeul meu.
- Aparţin pe veşnicie.
- Ascultarea de-adevăr.
- Ascultarea mea de Tine...
- Atât de mult.
- Atotputernic Creator.
- Atotputernic Dumnezeu.
- Atunci când vei veni.
- Avem în cer.
- Azi e timpul bucuriei.
- Băutura dulce-a păcii.
- Biblie, preasfântă Carte.
- Binecuvântăm Numele Tău mare.
- Binecuvântăm pe Domnul.
- Binecuvântare.
- Binecuvântare Ţie.
- Binecuvântare în lumină.
- Binecuvântare ţie.
- Binecuvântare-aleasă.
- Binecuvântare-naltă.
- Binecuvântarea sfântă.
- Binecuvântat fii şi-nălţat.
- Binecuvântat fii, Doamne.
- Binecuvântat fii, Doamne,.
- Binecuvântat în veci...
- Binecuvântat să fie...
- Binecuvântat să fie Domnul.
- Binecuvântat să fie Dumnezeu...
- Binecuvântat să fii.
- Binecuvântat, Părinte...
- Binecuvântat, binecuvântat...
- Binecuvântat, binecuvântat să fie.
- Binecuvântat, binecuvântat,...
- Binecuvântat, binecuvântat, fii.
- "Binecuvântat", să zică...
- Binecuvântată fie Jertfa...
- Binecuvântată fie Stânca.
- Binecuvântaţi, cântaţi.
- Biserica e Casa Ta...
- Bucuria Ta.
- Bucurie-n închinare.
- Bunătatea e cununa.
- C-o inimă frumoasă.
- C-o nouă binecuvântare.
- Ca Trup al lui Hristos...
- Ca astăzi să putem cânta.
- Ca jertfă Ţi-aduc mulţumirea...
- Cânt Aleluia...
- Cânt Domnului, căci mi-a făcut bine.
- Cânt cu avânt.
- Cânt harul minunat.
- Cânt laude...
- Cânt slava Ta, Isus.
- Cântă suflete al meu.
- Cânta-voi Domnului.
- Cântare de laudă...
- Cântare de laudă-Ţi cânt.
- Cântare-n închinare.
- Cântarea mea să fie...
- Cântarea mea, cântarea mea.
- Cântări mereu Tu îmi cobori.
- Cântările mele-s rugăciuni.
- Cântările sfinte dintâi.
- Cântaţi în cinstea lui Hristos.
- Câtă binecuvântare.
- Ce dulce-i trăirea cu Tine.
- Ce frumoasă este ziua.
- Ce frumoasă-i părtăşia.
- Ce har.
- Ce plăcută, ce frumoasă.
- Ceea ce spun.
- Cei ce prin credinţă.
- Cel ce Te-a primit...
- Cel ce-i lumină...
- Cel mai frumos.
- Cerurile-ntinse.
- Chiar dacă până astăzi.
- Chiar dacă-i mică-a mea cântare.
- Cine-a crezut în ce ni se vestise.
- Coboară Domnul...
- Comoara Harului.
- Conştiinţa Casei Tale.
- Credincioşia Ta voi cânta.
- Credinţa dreaptă în Hristos.
- Credinţa totul poate.
- Cu ascultare, Te lăudăm.
- Cu bucurie Te laud.
- Cu credinţă.
- Cu închinare, Te laud...
- Cu inima Te laud...
- Cu inima fierbinte.
- Cu inimă smerită...
- Cu mâna voii Tale.
- Cu nădejdea de Sus...
- Cu proaspătă cântare.
- Cu sângele Tău scump...
- Cum cerurile...
- Cuvântul Tău e harfa Ta.
- Dă-mi, Doamne, totdeauna.
- De la răsărit de soare.
- De suntem azi primiţi...
- De-ai ajuns în Casa.
- Deschide-ţi poarta inimii...
- Din Aleluia-n Aleluia.
- Din Cartea sfântă...
- Din Tine, Izvor de cântare.
- Din Tine, dă-mi mereu, Isuse.
- Din cer, Părintele Preasfânt.
- Din ceruri, Duhul Sfânt.
- Din iubire pentru Tine.
- Din jertfa Ta, Isuse.
- Din nou Te laud, Doamne.
- Dinspre cer înspre pământ.
- Doamne Isuse, laudă Ţie.
- Doamne, Te laud...
- Doamne, Ţie-Ţi cânt.
- Doamne, Tu Îţi ţii făgăduinţa.
- Doamne, Tu ne-ai spus.
- Doamne, Tu-mi eşti Temelie.
- Doamne, tot ce ne-ai dat nouă.
- Doamne, vin să-Ţi mulţumesc.
- Doamne-Ţi cer un singur lucru.
- Domnul a găsit cu cale.
- Domnul meu.
- Domnul meu, Isus Hristos.
- Duhul şi Mireasa.
- Dulce părtăşie.
- Dumnezeu Cel binecuvântat.
- Dumnezeu şi Tatăl nostru.
- Dumnezeu vă dăruiască.
- Dumnezeu, Cel Veşnic...
- Dumnezeu, Mântuirea noastră.
- Dumnezeul Credincios.
- Dumnezeul meu...
- Dumnezeul meu Cel Minunat.
- Dumnezeul meu şi Tată.
- Dumnezeul Preamărit.
- Dumnezeul binecuvântărilor.
- Dumnezeul vieţii şi-al iubirii.
- Dumnezeule Cel Veşnic.
- Dumnezeule şi Tatăl meu.
- Dumnezeului Cel Singur.
- Dumnezeului iubirii.
- Eu cânt, Isuse-Ţi cânt.
- Eu vreau ca să cânt...
- Evanghelia lui Dumnezeu.
- Fă-mă Tu, Isuse...
- Fă-mi Tu mintea.
- Fă-ne duhul să vibreze.
- Fericită fi-va clipa.
- Fericita şi dulcea Nădejde.
- Fie numele Domnului.
- Fie-n veci slăvit.
- Fii Binecuvântat.
- Fii lăudat.
- Fii lăudat, Mântuitorul meu.
- Fii lăudat, Părinte.
- Frumos eşti Adevărule...
- Glorie, Isuse, Doamne.
- Har si binecuvantari.
- Har şi pace ţie.
- Harul Domnului Isus.
- Harul ne-a venit de sus.
- Harul şi pacea.
- Hristos a înviat.
- Împrospătează-mi iar...
- În Biserică doresc.
- În Casa Domnului...
- În Tine suntem...
- În cântecul meu.
- În nimeni nu e mântuire.
- În odihna Ta.
- În toate căile.
- Înălţăm a Ta-nviere.
- Inima mea nu e a mea.
- Întăriţi-vă în harul...
- Întemeiată pe puterea Ta.
- Învaţă-ne lauda Ta.
- Învierea Ta din morţi.
- Isus Biruitorul.
- Isus, Te iubesc.
- Isus, Iubirea mea.
- Isuse, Doamne, slavă Ţie.
- Isuse, Tu eşti Dumnezeu.
- Isuse, dintre toţi, Te-aleg.
- Isusul meu Preasfânt.
- Îţi cântăm Aleluia...
- Îţi cântăm laudă...
- Iubirea mea spre adevăr.
- Jertfa Domnului Isus.
- Jertfa Ta, Isuse.
- Jertfa laudei şi-a mulţumirii.
- Jertfa sfânt-a mulţumirii.
- La sfânta Cină...
- La slujba Ta...
- La timp şi ne la timp.
- La uşa ta...
- La-nceputul zilei.
- Laud jertfa Ta...
- Laudă Domnului...
- Laudă Îţi cânt, Părinte.
- Laudă Ţie.
- Lauda Ţie, Domnul laudei.
- Laudă Ţie, Părinte.
- Laudă Ţie, Părinte şi-mpărat.
- Laudă Ţie, Stăpâne...
- Laudă Ţie, Taină minunată.
- Laudă Ţie, laudă Ţie.
- Laudă cu bucurie.
- Laudă curată.
- Laudă frumoasă...
- Laudă împrospătată.
- Laudă lui Dumnezeu.
- Laudă necontenită.
- Laudă reînnoită...
- Laudă să izvorască.
- Lauda să-mi crească.
- Laudă şi mulţumire.
- Laudă şi preamărire.
- Laudă şi-nchinăciune...
- Lauda spre Tine-mi schimbă.
- Laudă, Doamne, laudă Îţi cânt.
- Laudă, Părinte Minunat.
- Laudă, Stăpâne, Tată.
- Laudă, laudă...
- Laudă, laudă învierii...
- Laudă, laudă, laudă lui Dumnezeu.
- Laudă, nemărginită laudă.
- Laudă-Ţi cântăm, Părinte.
- Lăudăm pe Domnul.
- Lăudăm pe Domnul cu-al iubirii.
- Lăudăm pe Domnul Sf. Dumnezeu.
- Lăudăm pe Domnul vieţii.
- Lăudăm, lăudăm, lăudăm prin cânt.
- Lăudat, fii lăudat.
- Lăudat în veci, fii lăudat.
- Lăudat să fie Domnul.
- Lăudat să fie pururi.
- Lăudat să fie, lăudat să fie.
- Lăudat să fii Tu, Doamne.
- Lăudat să fii, Isuse...
- Lăudat să fii, Stăpâne...
- Lăudat, lăudat...
- Lăudat, lăudat, lăudat.
- Lăudaţi până-n vecie.
- Lăudaţi pe Domnul, lăudaţi.
- Lumină fă-mă.
- Mă bucur să Te cânt.
- Mă bucur să Te laud.
- Mă desfătez în Tine.
- Mă împlinesc.
- Mă închin cu mulţumire.
- Mă întorc plângând la Tine.
- Mă ţin strâns...
- Mă-nchin şi Te laud.
- Mai frumos pe lume...
- Mântuirea e un dar.
- Mântuit, mântuit.
- Mântuitorule iubit.
- Mântuitorule iubit.
- Mare eşti Tu, Doamne.
- Măreţe năzuinţi.
- Mărire-Ţi cântăm.
- Mărirea Ta o lăudăm.
- Mărturia luminii.
- Mereu înspre lumină.
- Mereu, tot mai proaspăt.
- Mergea Isus cu trup zdrobit.
- Mi-ai dat Scriptura.
- Mi-eşti Domnul...
- Minunat este Dumnezeu.
- Mire drag, Isuse.
- Mulţumesc cu credinţă.
- Mulţumesc şi Te laud.
- Mulţumim, mulţumim, mulţumim.
- Mulţumire şi iubire.
- Mulţumire, mulţumire.
- Mulţumire-adâncă.
- Nădejdea noastră minunată.
- Ne-ai născut...
- Ne-nchinăm-naintea Ta.
- Nicicând nu e prea multă...
- Nimic, nimic nu-i mai duios...
- Noi venim din văi adânci.
- Noi venim şi de-astă dată.
- Nu e viaţă mai frumoasă.
- Nu numai să vorbesc.
- Numai Adevărul...
- Numai singur Tu, Isuse.
- O cântare nouă să cântăm.
- O inimă neprihănită.
- O laudă proaspătă.
- O, Isuse, Doamne.
- O, Isuse, vin la Tine.
- O, Mielule-al lui Dumnezeu.
- O nouă binecuvântare.
- O primăvară.
- O, Doamne-n fiecare dar...
- O, Ţie, Dumnezeu Puternic...
- O, binecuvântat în veci să fie.
- O, cât e de frumoasă viaţa.
- Orcât să ascult Cuvântul.
- Orice laudă.
- Osana-n înalturi.
- Pacea şi sfinţirea.
- Părintele Harului...
- Pe Golgota, Isuse.
- Pe altarul vieţii mele.
- Pe calea blândeţii.
- Pe drumul vieţii.
- Pe harfa inimii.
- Pentru credinţă.
- Pentru marea Ta-ndurare.
- Pentru orice început.
- Pentru preţul mântuirii.
- Pentru slava Ta...
- Pentru toate, Doamne, Ţie.
- Pentru-a Ta făgăduinţă.
- Pentru-această zi...
- Plinătatea Duhului Tău Sfânt.
- Preamărire şi-nchinare.
- Prin Duhul Sfânt înalţ cântare.
- Prin Duhul Sfânt, Mângâietorul.
- Prin Hristos.
- Prin lumina Ta.
- Prin ochiul jertfei.
- Prin sfintele-Ţi poveţi.
- Prin Tine să gândesc...
- Prin cânt...
- Prin cântecele mele.
- Prin credinţă Ţi-aduc.
- Prin credinţă, în Hristos.
- Prin îndurarea Ta.
- Prin iubire, Te laud.
- Priveşte la Isus
- Psalmu-i Aleluia
- Rătăciţi eram ca oile pierdute.
- S-a înălţat la cer, Isus...
- S-ating în suflet...
- Să Te cinstesc.
- Să Te laud mai frumos.
- Să am credinţă tare.
- Să cânte-ntregu-mi suflet.
- Să cercetăm Scriptura.
- Să mă hrănesc.
- Să porţi adevărul.
- Să primesc Cuvântul...
- Să primim Cuvântul.
- Să proslăvim pe Dumnezeu.
- Sângele Tău, Isuse.
- Sfânt, sfânt, sfânt...
- Şi astăzi vreau...
- Singur Dumnezeu e fericit.
- Singurul Bine.
- Slavă Învierii Tale.
- Slavă Lui.
- Slavă Ţie se cuvine.
- Slavă Ţie, Minunatul...
- Slavă Ţie, Sărbătoarea.
- Slavă, slavă Ţie, azi...
- Slavă, slavă, slavă, slavă, Ţie.
- Slăvit să fie Domnul.
- Slăvit să fie Domnul în veci.
- Slăvit să fie Dumnezeu.
- Spre Cel ce este...
- Spre slăvitul har.
- Stăpâne şi Tată din cer...
- Stăpânule a toate...
- Strânşi suntem de Tine...
- Sub steag de adevăr...
- Suntem sarea şi lumina.
- Tatăl nostru Cel din ceruri.
- Tatăl nostru minunat.
- Tatăl nostru, Dumnezeu.
- Te ador cu umilinţă...
- Te binecuvintez.
- Te binecuvintez şi Te laud.
- Te chem neoprit...
- Te laud...
- Te laud acum...
- Te laud al Păcii Părinte.
- Te laud cu înţelepciune.
- Te laud cu vie credinţă.
- Te laud cu-nchinare vie.
- Te laud la acest sfârşit.
- Te laud, Doamne, Te laud.
- Te laud, Doamne, Te laud, Doamne...
- Te laud, Doamne, că m-ai mântuit.
- Te laud, Doamne, cu-adevărul.
- Te laud, Doamne, şi-Ţi vestesc.
- Te laud, Obârşia...
- Te laud, Tată-al bunătăţii...
- Te laud, Te laud.
- Te laud, Te măresc.
- Te laud, şi vreau să Te laud.
- Te lăudăm cu adevărul sfânt.
- Te lăudăm cu adorare.
- Te lăudăm cu inimile.
- Te lăudăm pe Tine.
- Te lăudăm şi ne-nchinăm.
- Te lăudăm şi-Ţi mulţumim.
- Te lăudăm, Dumnezeul nostru Sfânt.
- Te lăudăm, Mijlocitorul.
- Te lăudăm, Părinte al luminii.
- Te lăudăm, Părinte, Dumnezeu.
- Te lăudăm, Stăpâne, Tată...
- Te lăudăm, Te proslăvim.
- Te lăudăm, căci Tu eşti vrednic.
- Te preamăresc şi mă închin.
- Te preamărim.
- Te preamărim şi-Ţi mulţumim.
- Te proslăvim şi ne-nchinăm.
- Te slăvim, Isuse, iar...
- Ţi-aducem, al vieţii Părinte.
- Ţie se cuvine slava.
- Ţie, Dumnezeu, ce umpli...
- Ţie, Isus, mă-nchin.
- Ţie-Ţi cânt.
- Timpul totdeauna-i potrivit.
- Ţinta vieţii mele.
- Toată lauda.
- Toată slava pentru Tatăl.
- Toate-s bune şi frumoase.
- Tot harul Domnului Isus.
- Totdeauna voi cânta.
- Trupul lui Hristos, ce este.
- Tu ai murit şi-ai înviat.
- Tu eşti singur Dumnezeu.
- Tu m-ai chemat...
- Tu mi-ai zidit.
- Tu ne zideşti pe dinăuntru.
- Tu ne-ai dat o Sărbătoare.
- Tu ne-ai zidit. Ai Tăi suntem.
- Tu, Cel Prea Înalt.
- Tu, Cel ce faci.
- Tu, Nădejdea mea...
- Umblaţi călăuziţi.
- Un Prunc născut.
- Un cântec de-nchinare.
- Un gând de sărbătoare.
- Un singur rost am...
- Veniţi să ascultăm Cuvântul.
- Veşnic laudă-Ţi cântăm.
- Vino Te-asteptăm.
- Voi cânta mereu.
- Voi cânta puterea Ta.
- Voi lăuda pe Dumnezeu...
- Voi, cei iubiţi de Domnul.
- Vreau să Te laud...